Nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...
Tijdens de online en gratis toegankelijke masterclass van 31 oktober 2023 spraken Caroline Nevejan (Chief Science Officer) & Yvonne Jakobs (Directeur Stadswerken) over het verbinden van wetenschap en praktijk in de Gemeente...
Tijdens de online en gratis toegankelijke masterclass van 26 oktober 2023 spreekt John Grin, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, over het thema Maatschappelijk Beheer.   John Grin: “De vormgeving...
Tijdens de masterclass van 19 oktober 2023 spreekt Karolina Doughty, hoogleraar Omgeving, Gedrag en Ontwerp, over het thema Maatschappelijk Beheer.      “Er is veel onderzoek dat aantoont dat groene stedelijke ruimtes...
Tijdens de masterclass van 5 oktober 2023 spreekt Machiel van Dorst, hoogleraar Omgeving, Gedrag en Ontwerp, over het thema Maatschappelijk beheer.       “Maatschappelijk beheer begint bij bewustzijn over hoe we...
MPS organiseerde in 2022 masterclasses en een slotdebat over de vraag hoe belevingsgestuurd beheer van de openbare ruimte beter kan aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers....
Mooie inzichten, maar ook nieuwe vragen over de waarde van de openbare ruimte. Deze werden gedeeld tijdens de bijeenkomst die Cyber Advies en Managing Public Space (MPS) organiseerden in juni....
Je kunt als beheerder in de openbare ruimte werken met waarden, maar dan moet je wel weten welke waarden belangrijk zijn én hoe je deze meet en beoordeelt. Op donderdag...
Hoe kan beheer beter aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers van de openbare ruimte? Dat onderzocht MPS in 2022 tijdens vier online masterclasses en een slotdebat...
In de openbare ruimte komen de grote uitdagingen van deze tijd samen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, biodiversiteit- en mobiliteitstransitie maar ook praktische zaken zoals het werken met de nieuwe...
Dit en meer leest u in onze laatste nieuwsbrief: Klik hier voor de nieuwsbrief
In februari en maart starten twee MPS cursussen aan de Wageningen Universiteit (WUR). Als beheerder heeft u te maken met complexe beheeropgaven in de openbare ruimte die spelen op verschillende...
Beheerders van de openbare ruimte moeten meer oog krijgen voor belevingskwaliteit en inclusiviteit. Niet door daar, in lijn met de technische kwaliteit, strakke normen voor op te stellen, maar door...
UPDATE: Deze bijeenkomst wordt verplaatst naar 2023. U ziet op deze website zo snel mogelijk de nieuwe datum. MPS organiseert op 1 december vanaf 14.00 uur speciaal voor sponsoren een...
Als beheerder van de openbare ruimte heeft u te maken met complexe beheeropgaven die om meer vragen dan een technische oplossing. De oplossingen van nu gaan over kansen voor ons...
De openbare ruimte in Nederland is van goede kwaliteit, maar desondanks lang niet altijd voor iedereen toegankelijk. Volgens universitair docent Karin Peters wordt nog onvoldoende ingespeeld op de effecten van...
Na jaren waarin de maatschappij blaakte van zelfvertrouwen, breekt nu een periode aan waarin bij steeds meer mensen gevoelens van angst gaan overheersen. Volgens marketeer Jempi Moens is het zaak...
Bewoners zijn een belangrijke gesprekspartner als het gaat om de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. En toch lukt het maar zelden om ze ook daadwerkelijk te laten...
De kwaliteit van de publieke ruimte is van grote invloed op de mens die daar gebruik van maakt. Zijn gedrag wordt er zelfs in belangrijke mate door bepaald, aldus Thijs...
Bij de inrichting en het beheer van de publieke ruimte moet veel meer rekening worden gehouden met de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Marjan Moris, associate lector Urban Governance...
De MPS cursus aan de Wageningen University: Transities in de openbare ruimte: planning, ontwerp en beheer start op 31 oktober. U kunt zich ook nog inschrijven! Transities in de openbare ruimte: planning,...
Na het succes van de themasessies over Circulair Beheer organiseren wij in het najaar de masterclasses ‘Belevingsgestuurd Beheer’. Klik hier voor het programma en een overzicht van alle sprekers. Ook...
Cursus aan de WUR: bij twijfel zeker doen! Kan ik wel een cursus in het Engels volgen, kost het niet te veel tijd, ik heb geen masteropleiding; kan het dan...
Tijdens de masterclass van 6 oktober 2022 spreekt Thijs Bouman over het thema Belevingsgestuurd Beheer.   “Keuzes en gedragingen van mensen beïnvloeden de openbare ruimte, bijv. hoe deze gebruikt wordt, wat...
Tijdens de masterclass van 13 oktober 2022 spreekt Christine Bleijenberg over het thema Belevingsgestuurd Beheer. In de masterclass staan vragen centraal zoals:   Hoe kunnen verschillen in perspectief van bewoners en...
Tijdens de masterclass van 27 oktober 2022 zal psycholoog en strategie-adviseur Jempi Moens ons meenemen in zijn verhaal. Zijn bedrijf (Fresh Forward) is gespecialiseerd in het tot stand brengen van...
Tijdens de masterclass van 3 november 2022 spreekt assistant professor aan de Wageningen University, Karin Peters over verschillende inzichten ten aanzien van het gebruik en de beleving van publieke ruimtes....
Tijdens de masterclass van 22 september 2022 spreekt Marjan Moris vanuit een sociologische invalshoek over verschillende inzichten ten aanzien van het gebruik en de beleving van publieke ruimtes.  “Ik ben...
Kan ik wel een cursus in het Engels volgen, kost het niet te veel tijd, ik heb geen masteropleiding; kan het dan wel. Allemaal twijfels die u kunt hebben voordat...
Op dit moment volgen 13 studenten en 7 beheerders samen de cursus Transities in de openbare ruimte Integratie planning, ontwerp en beheer aan de Wageningen University (WUR). Dit vak wordt...
Na het succes van de themasessies over circulair beheer organiseert Stichting Managing Public Space nieuwe masterclasses. Het onderwerp: ‘Belevingsgestuurd Beheer’. Samen met de gemeente Delft en de Antea Group geven...
Wageningen University and Research (WUR) organiseert samen met stichting Managing Public Space (MPS) het internationale symposium: I.A.M. Public Space. Het symposium vindt plaats op 10 en 11 maart 2022 en...
Dubbelinterview met oud-cursisten Romy Beukeboom en Frank van Delft. Romy Beukeboom is tweedejaars masterstudent Spatial Planning aan de WUR en Frank van Delft werkt als business developer bij landschapsontwikkelingsbureau HOEK....
Wageningen University & Research (WUR) startte begin 2021 als eerste universiteit met vakken op masterniveau over beheer en onderhoud openbare ruimte. Niet alleen het onderwerp is bijzonder, ook de combinatie...
Hoe zorgen we dat circulair beheer mainstream wordt? Dat onderwerp stond centraal in de vier themasessies in 2021 en het debat in het Muntgebouw in Utrecht dat MPS organiseerde op...
EEN WETENSCHAPPELIJKE VERKENNING VANUIT VIER INVALSHOEKEN In een serie van vier themasessies en een afsluitend debat verkende MPS de transformatieopgave van lineair naar circulair beheer. Vier wetenschappers van vier verschillende...
In de pilot Managing Public Space ontwikkelt WUR niet alleen onderwijs over beheer van de openbare ruimte, maar ook een vernieuwend onderwijsconcept. In de mixed classroom leren professionals en studenten...
De stichting Managing Public Space wordt door veel partijen ondersteund. Hoe kijken zij tegen de komst van een academisch leertraject aan? Een kennismaking met Bart Swaans, voorzitter van het Vakberaad Beheer en...
Wacht niet af tot er iets over circulariteit in het Regeerakkoord of collegeprogramma is opgenomen. Want daarmee voorkom je alleen maar dat je zelf in actie hoeft te komen, aldus...
In het Muntgebouw in Utrecht én via Livestream volgden ruim 140 deelnemers het debat over circulair beheer. Onder leiding van Jaap Meindersma en Martine Stouten bogen Geert Teisman (Erasmus Universiteit...
Met een bijzondere mix van studenten, beheerders, wijkmanagers van team leefomgeving, adviseurs en wetenschappers liepen we donderdag 16 september door de wijk Nieuw-Monnikenhuizen in Arnhem. Een prijswinnende wijk, twintig jaar...
Managing Public Space en Oxand (www.oxand.com) hebben recent een samenwerkingsovereenkomst getekend. Oxand is nationaal en internationaal expert op het gebied van beheer en onderhoud van openbare ruimte, vastgoed en infrastructuur....
In deze walkshops maken wij de connectie tussen beheer en wetenschap concreet. Hoe? Door niet over de wijk te praten maar sámen door de wijk te lopen. Tijdens deze walkshops...
De stichting Managing Public Space wordt door veel sponsoren ondersteund. Hoe kijken zij tegen de komst van een academisch leertraject aan? Aan het woord: Francien Plooy, Hoofd Wijkzaken bij de...
Graag stellen we leden van de commissies van de stichting Managing Public Space voor. Dit keer is dat Robert Wouters, manager beheer watersysteem bij Waterschap De Dommel en lid van de commissie...
Of het nu beleidsmakers en besluitvormers of uitvoerders en beheerders zijn: iedereen in het publieke domein merkt dat zij niet meer in staat is de kwaliteit te leveren die de...
Pilotprojecten leiden niet automatisch tot schaalvergroting en zijn dus een zinloos instrument in de transitie naar een duurzame en circulaire economie. “Mijn ervaring is dat er na elke pilot doorgaans...
Planologen hebben vergaande invloed op de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat is bepaald geen vrijblijvende oefening, vindt dr. Patrick Witte, universitair docent Spatial Planning, Sociale Geografie en Planologie aan...
Hanneke van der Heijden is strategisch adviseur Rotterdam Circulair en Tommie Perenboom volgde een traineeship bij Stadsbeheer bij de gemeente Rotterdam. Beide werken bevlogen met het thema circulair beheer. Ze vertellen...
De gebouwde omgeving heeft met ruim 70 procent het grootste aandeel in de productie van niet-circulaire afvalstromen. “De omslag van lineair naar circulair is daarmee cruciaal voor het welslagen van...
Welke plannen, activiteiten en ontwikkelingen staan dit jaar op de agenda? Jaap Meindersma, voorzitter van stichting Managing Public Space aan het woord. “Vorig jaar hebben we veel formele stappen kunnen...
Op 15 maart startte de Cursus Planning, ontwerp en beheer: transities in de openbare ruimte. Hét pilotvak aan de Wageningen University (WUR) dat samen met de stichting is ontwikkeld. Bijzonder,...
In een serie van vier themasessies en een slotdebat verkennen we de transformatieopgave van lineair naar circulair beheer. De wetenschap neemt ons aan de hand in deze zoektocht: hoe zorgen...
De cursus Planning, ontwerp en beheer: transities in de openbare ruimte start vandaag! Met 13 studenten én 15 beheerders! Dit is uniek omdat Wageningen University als eerste universiteit een cursusreeks start...
De stichting Managing Public Space (MPS) werkt met een uitgebreid activiteitenprogramma aan de verbinding tussen de beheerwereld en de wetenschappelijke wereld. ‘MPS Connect’ zorgt voor een snelle ingang tot aansprekende...
Meer weten over het ontstaan én de toekomst van stichting Managing Public Space? Lees het interview op de website van het platform Verkeerskunde.
Op donderdag 14 januari trapten we het jaar af met de eerste activiteit. Vijf sponsoren kwamen met een complex beheervraagstuk uit de praktijk. In de kick-off – onder leiding van...
De inschrijving voor het eerste vak aan de WUR voor beheerders is open en direct al meerdere aanmeldingen! Dit is de start van een serie van in totaal 3 vakken...
Graag stellen we leden van het bestuur en leden van de Raad van Toezicht van de stichting Managing Public Space voor. Dit keer is dat Yvonne Jakobs, directeur Stadswerken bij de...
Interview met MPS-promovendus Eva Duivenvoorden MSc Eva Duivenvoorden (1995) startte in september haar PhD Managing Public Space en is daarmee de eerste promovendus binnen het Programma Managing Public Space van...
Wiebe Oosterhoff is strategisch adviseur Stadsbeheer bij de gemeente Rotterdam en een van de initiatiefnemers van de kopgroep beheer en van de nieuwe leerstoel in wording. Samen met collega’s van...
Eerste wetenschappelijke publicatie MPS in vakblad CITIES Vers van de pers het nieuws dat het gerenommeerde internationale vakblad CITIES een artikel publiceert over het programma Managing Public Space. De Wageningse...
Het Norminstituut Bomen is een van de sponsoren van stichting Managing Public Space. Directeur Marc Meijer zoekt altijd naar kansen om de boom op de agenda te houden. En daarin...
De stichting Managing Public Space wil het academische onderzoek daarnaar en de verbinding met de uitgebreide praktische kennis bevorderen en financieren. Daarin is nu weer een belangrijke stap gezet: er...
Jaap Meindersma denkt dat beheerders hun vak veel beter kunnen verkopen dan op dit moment gedaan wordt. Lees het hele artikel hier
De ontwikkeling van het programma Managing Public Space krijgt steeds meer vorm. Sinds deze week staat de vacature voor de PhD online. Er wordt gezocht naar de eerste wetenschappelijke onderzoeker...
De stichting Managing Public Space wordt door veel gemeenten ondersteund. Hoe kijken zij tegen de komst van een academisch leertraject aan? Aan het woord: Annique van Iersel-Purnot, afdelingshoofd Stadsbeheer bij...
In een zes-luik aan interviews gaat iAMPro & CROW Levende Stad met verschillende beheerders in op zes uitdagingen en hun kijk op de toekomst. In het eerste deel ‘Pak de...
Rinus Kuijper is bestuurslid van de stichting Managing Public Space als vertegenwoordiger vanuit de wegbeheerders van de provincies. Rinus werkt bij de provincie Gelderland. Ook heeft hij zitting in de...
Pieter Litjens (algemeen directeur CROW) is lid van de Raad van Toezicht van de stichting Managing Public Space. Hoe ziet hij zijn rol? En waar liggen wat hem betreft de...
Martine Stouten is een van de acht bestuursleden van de stichting MPS. Ze is verantwoordelijk voor marketing en acquisitie bij de Stout Groep en zit in het MT. Wie is...
Sinds april is het bestuur van de stichting compleet. De eerste vergadering heeft inmiddels online plaatsgevonden. Wie zitten er in het bestuur? Waarom zetten zij zich in voor een beter...
In april vond de eerste officiële vergadering van het stichtingsbestuur plaats. Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bestaat uit acht leden, die zowel bij de...
Stadswerk is een van de sponsoren van stichting MPS. Directeur Maarten Loeffen legt uit waarom Stadswerk graag haar steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van het beheer van de openbare ruimte.
Bij de totstandkoming van een leerstoel MPS wordt door diverse partijen samengewerkt. Royal HaskoningDHV is een van die betrokken partijen die vanaf het begin mee doet. Directeur Transport & Planning Anton...
Gezien de landelijke ontwikkelingen heeft het bestuur van de stichting Managing Public Space besloten de Campus Talks Managing Public Space van 19 maart a.s. te verplaatsen naar donderdag 10 september...
Donderdag 19 maart vindt de Campus Talks Managing Public Space plaats. Je krijgt een kijkje in de wetenschappelijke keuken van Wageningen University & Research en hoort en ziet hoe het...
De leerstoel MPS wordt gesteund door verschillende partners. Antea Group is een van deze partners. Bas Boonstra is manager beheer openbare ruimte bij Antea Group. Hij deelt de beweegredenen van...
Tijdens het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte afgelopen november in Zaanstad werden de plannen gepresenteerd voor de opbouw van een academische opleiding Managing Public Space. Promovendi moeten daar de grondslag...
Joachim De Clerck is een van de meest toonaangevende ontwerpers in België. Samen met zijn collega Hanne Mangelschots heeft hij de afgelopen tien maanden verkennend onderzoek gedaan naar innovatieve manieren...
Eva Duivenvoorden studeert Spatial Planning aan de Universiteit van Wageningen. Voor haar masterscriptie doet ze verkennend onderzoek naar de inrichting van beheer in de G40 gemeenten, het netwerk van (middel)grote...
Sinds de oprichting van de Kopgroep Beheer nu drie jaar geleden, zijn al veel balletjes gaan rollen.
Het NCBOR was een mooie gelegenheid om live de wisselwerking te zien tussen de academische wereld en het werkveld.
Vorig jaar tijdens het NCBOR 2018 in Almere werd het initiatief voor de leerstoel Managing Public Space gepresenteerd. Hoe staat het er één jaar later voor?
De beheerwereld stapt in de academische wereld met het initiatief voor een leerstoel Managing Public Space.
Tineke Pijnacker is wellicht een toekomstige student van de leerstoel MPS. Waarom is zij geïnteresseerd en wat is haar verwachting van de studie?
Directeur Beheer bij de Gemeente Leiden en voorzitter van de stuurgroep Leerstoel Ronald Gerritsen over de toekomst van de leerstoel MPS.
Hoe kijkt Bas Boonstra, manager beheer openbare ruimte bij Antea Group aan tegen het beheerder vak en de komst van de leerstoel MPS?
De leerstoel MPS wordt door veel partners ondersteunt. Hoe kijken zij aan tegen de komst van de leerstoel? Deze week aan het woord: Marco Dofferhoff van de Gemeente Delft.
De plannen voor een leerstoel Managing Public Space zijn op het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (22 november, Almere) bekend gemaakt.
De nieuwe leerstoel Managing Public Space moet overheden, kennisinstellingen en marktpartijen noodzakelijke nieuwe kennis bezorgen over het beheer van de openbare ruimte.
Op 22 november 2018 zijn tijdens het Nationaal Congres Beheer Openbare in Almere de plannen gepresenteerd voor een nieuwe leerstoel “Managing Public Space” aan de Wageningen Universiteit.