Schrijf u nu in voor de MPS cursussen van 2023 aan de WUR!

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

In februari en maart starten twee MPS cursussen aan de Wageningen Universiteit (WUR).

Als beheerder heeft u te maken met complexe beheeropgaven in de openbare ruimte die spelen op verschillende schaalniveaus. Werkt u al jaren in het beheer en bent u steeds verder doorgegroeid? Of juist helemaal nieuw in de wereld van beheer? Deze cursussen zijn voor alle beheerders. Maar vooral voor de beheerders die tussen het tactisch, en strategisch beheer in zitten. Voor professionals die hun kennis willen verdiepen en de meest recente inzichten willen toepassen in de praktijk. Deze cursussen kunnen u helpen om meer inzicht te krijgen in de aanpak van alle complexe beheeropgaven.

Schrijf u nu in voor de MPS cursussen die starten in februari en maart:

20 februari – 17 maart 2023: Cursus Beheer openbare ruimte: tijd en schaal:
Bent u op zoek naar manieren om slim en strategisch om te gaan met complexe beheeropgaven in de openbare ruimte, die spelen op verschillende schaalniveaus? Dan is deze cursus iets voor u.

20 maart  – 12 mei 2023: Cursus Beheer openbare ruimte: governance:

Als beheerder van de openbare ruimte krijgt u te maken met complexe beheeropgaven. Speelt de openbare ruimte daarbij ook een rol in gebiedstransities, zoals bij klimaatadaptatie? Wilt u meer grip op zowel het politieke als het ambtelijke proces? Werkt u veel samen met andere overheden of marktpartijen om uw werk te kunnen uitvoeren? Ervaart u daarbij verschillende belangen en doelen? Wilt u leren in hoeverre je zelf invloed kunt hebben? Dan is deze cursus iets voor u.

In het najaar van 2023 gaat deze cursus ook weer van start: Openbare ruimte en transities: planning, ontwerp en beheer:

Heeft u als beheerder te maken met complexe opgaven in de openbare ruimte en infrastructuur? Bent u op zoek naar een meer integrale benadering van klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit of nieuwe mobiliteitsconcepten? Wilt u nieuwe kennis en vaardigheden leren en de meest recente inzichten toepassen in de praktijk? Dan is deze cursus iets voor u!

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...