Wageningen Universiteit | Eerste cursus met studenten én beheerders gestart!

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

De cursus Planning, ontwerp en beheer: transities in de openbare ruimte start vandaag! Met 13 studenten én 15 beheerders! Dit is uniek omdat Wageningen University als eerste universiteit een cursusreeks start over beheer en onderhoud openbare ruimte én omdat studenten én professionals samen in de collegebanken zitten. De cursus zet in op een integrale benadering van planning, ontwerp en beheer. De cursus bestaat niet alleen uit (online) colleges maar draait ook om leren in de praktijk. Dit gebeurt in ‘Living Labs’ en in het onderdeel ‘In de schoenen staan van’, waarbij de professionals een casus uit de praktijk als opdracht aan de studenten meegeven. Zo leren de studenten direct van de praktijk, en leert de praktijk direct van de wetenschap. De cursus is een goed voorbeeld van hoe WUR en Stichting Managing Public Space het vakgebied samen willen vormgeven.

Koppeling beheer en wetenschap

De cursus draait om het verbinden van de beheerwereld met die van de wetenschappelijke wereld. Deze kunnen veel van elkaar leren. De samenleving wordt complexer en er komen grote maatschappelijke onderwerpen af op het beheer van de openbare ruimte. Ontwikkelingen zoals de energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit, klimaatadaptatie en digitalisering hebben impact op het beheer. Ook ingrijpende sociale ontwikkelingen spelen steeds vaker een belangrijke rol. Dit alles vereist niet alleen een operationele visie, maar ook een nieuwe strategische visie op ons vakgebied. Het is belangrijk om vanuit een meer integrale visie te kijken naar beheer, het doen van onderzoek en het aanbieden van onderwijs.

Stichting Managing Public Space en WUR

Samen met de stichting Managing Public Space werkt WUR aan een wetenschappelijke invalshoek, gericht op kennisvergroting en het opleiden van een nieuwe generatie ambitieuze beheerders openbare ruimte. Deze ambitie krijgt vorm door onderwijs voor studenten en professionals op het gebied van Managing Public Space. Het vak Planning, ontwerp en beheer: transities in de openbare ruimte is het eerste van totaal drie vakken op masterniveau aan WUR, wellicht een opmaat naar een heuse afstudeerrichting.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

MPS organiseerde in 2022 masterclasses en een slotdebat over de vraag hoe belevingsgestuurd beheer van de openbare ruimte beter kan aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers....
Mooie inzichten, maar ook nieuwe vragen over de waarde van de openbare ruimte. Deze werden gedeeld tijdens de bijeenkomst die Cyber Advies en Managing Public Space (MPS) organiseerden in juni....
Je kunt als beheerder in de openbare ruimte werken met waarden, maar dan moet je wel weten welke waarden belangrijk zijn én hoe je deze meet en beoordeelt. Op donderdag...