Sneak peek: Campus Talks Managing Public Space

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Donderdag 19 maart vindt de Campus Talks Managing Public Space plaats. Je krijgt een kijkje in de wetenschappelijke keuken van Wageningen University & Research en hoort en ziet hoe het programma Managing Public Space steeds meer vorm krijgt. Landschapsarchitect Marlies Brinkhuijsen geeft vast een sneak peek van de eerste Campus Talks Managing Public Space.

Ontstaan Campus Talks

“We zijn inmiddels een tijdje bezig met de opbouw van het programma Managing Public Space. Bij het zoeken naar sponsoren voor de stichting kwam vaak de vraag wat zo’n universitair programma precies inhoudt. Het idee voor het organiseren van Campus Talks is daaruit ontstaan. We nodigen mensen uit de beheerwereld uit om in Wageningen op de campus om te ervaren wat wetenschappelijk onderwijs en onderzoek is. Het idee dat onderwijs vooral bestaat uit een hoorcollege in een theaterzaal met een hoogleraar is achterhaald. Wageningen heeft veel kleinschalig onderwijs met direct contact tussen studenten, docenten en de praktijk.”

Campus excursie

“Jaap Meindersma van Stichting Managing Public Space legt uit waarom wij samenwerken en Bram de Vos, directeur Omgevingswetenschappen Wageningen University, vertelt waarom het voor Wageningen interessant is om hieraan deel te nemen. Vervolgens kunnen de deelnemers kiezen uit twee workshops en een excursie. Wij zijn maar een heel klein deel van Wageningen Universiteit, tijdens de excursie zie je wat er verder op de campus gebeurt.”

Workshops voor kritische reflectie

“Veel van ons onderwijs bestaat uit interactieve manieren van onderwijs geven en discussie voeren over onderwerpen waarbij we en passant de theorie behandelen. Academisch gaat niet alleen om kennis, maar ook over kritische reflectie. Waar ben je mee bezig, wat gebeurt er nou eigenlijk en wat is de keerzijde van een bepaalde keuze of benadering? Tijdens de workshops ‘Kaarten op de grond’ discussiëren we over waarom transities vragen om integraal denken en waarom dat leidt tot een ander paradigma. In de workshop ‘driehoeksverhoudingen’ kijken we naar samenwerkingen tussen onderzoek, onderwijs en praktijk en tussen planning, ontwerp en beheer. Deelnemers maken in de workshops kennis met onderwijs zoals we dat in Wageningen kennen.”

Wetenschap kan bijdragen aan vakgebieden

“Sanda Lenzholzer, sinds kort hoogleraar landschapsarchitectuur, zal ingaan op de vraag hoe wetenschap kan bijdragen aan een vakgebied. Vakgebieden als planning en landschapsarchitectuur, die van oorsprong praktijkgericht waren, hebben de afgelopen decennia voet aan de grond gekregen in de onderzoekswereld. Bij beheer zien we nu een vergelijkbare ontwikkeling.”

Managing Public Space als proefkonijn

“Ik ga laten zien hoe we onderwijs over beheer voor professionals en studenten aan het ontwikkelen zijn. We hopen in de loop van volgend studiejaar de eerste vakken te kunnen aanbieden. Het bijzondere is dat we het flexibel gaan opbouwen waardoor studenten en professionals samen kunnen leren. Normaal heb je een bachelor- en masterprogramma voor studenten en daarnaast korte cursussen voor professionals. Landelijk zijn hogescholen en universiteiten aan het kijken naar de meer flexibele vormen van onderwijs. We kijken of we dit in het programma Managing Public Space kunnen ontwikkelen. Daarmee zijn we een pilot voor andere programma’s. Hoe doe je dat? Wat kan er? Waar loop je tegenaan? Het is een mooi voorbeeld, omdat er ook een vraag uit de beheerwereld zelf ligt. Het is een spannend traject waar we mee bezig zijn en dat zal ik vertellen tijdens de Campus Talks.”

Mudjevol

“Deze Campus Talks geeft je echt een kijkje in de keuken van de universiteit en het programma. Je krijgt zicht op wat voor soort onderzoek we doen en hoe onderwijs eruitziet. Er zijn geen plekken meer, het is echt mudjevol. Ik ben heel benieuwd, er komt een bont gezelschap van mensen: uit de beheer-, beleids- en ontwerpwereld. We moeten gaan samenwerken om de opgaven die er nu liggen goed op te pakken. Ik hoop dat we kunnen laten zien wat we aan het doen zijn en dat we daar trots op zijn.”

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...