‘Het is tijd om meer integraal naar beheer te gaan kijken’

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

De stichting Managing Public Space wordt door veel partijen ondersteund. Hoe kijken zij tegen de komst van een academisch leertraject aan? Een kennismaking met Bart Swaans, voorzitter van het Vakberaad Beheer en Bouw en Programmamanager Multimodale Bereikbaarheid bij de provincie Noord-Brabant en sinds begin oktober bestuurslid bij MPS.

Hoe bent u betrokken geraakt bij de stichting Managing Public Space?

Als voorzitter van het Vakberaad Beheer en Bouw werk ik intensief samen met CROW. Toen de vraag werd gesteld alle provincies te enthousiasmeren voor de stichting, ben ik betrokken geraakt. Hoe moest de boodschap van Managing Public Space naar de provincies worden gebracht, steunen we de stichting gezamenlijk of moeten er afspraken gemaakt worden met individuele provincies?

Was u meteen enthousiast over het oprichten van de leerstoel?

Ja, want er is geen opleiding op wetenschappelijk niveau dat over het professioneel beheer van de openbare ruimte gaat. Het is goed dat de meer wetenschappelijke benadering van beheer nu op de agenda staat. Ik vind de praktische vertaling en daarmee de verbinding tussen wetenschap en praktijk daarbij wel erg belangrijk. Hoe wordt ervoor gezorgd dat er voldoende raakvlakken zijn met de praktijk?

Wat is uw belangrijkste drijfveer om toe te treden tot het bestuur van MPS?

De beheeropgaves in Nederland worden steeds groter en complexer. Kwaliteit toevoegen op een integraal niveau is daarom een bittere noodzaak. Vanuit beheer werken we vaak aan praktische oplossingen maar door te spiegelen op academisch niveau kunnen we werken aan een meer toekomstbestendig beheer. Graag wil ik vanuit een provinciale invalshoek hieraan een bijdrage gaan leveren.

Zijn er overkoepelende problemen in de openbare ruimte die u bij de verschillende provincies ondervindt?

Provincies beschikken eigenlijk alleen over wegen of waterwegen, maar worden steeds meer uitgedaagd om met een breder vizier naar de openbare ruimte te kijken. Het besef bij de provincies welke rol ze hierin hebben is soms nieuw en ik merk dat ze daarmee aan het puzzelen zijn. Als er voorheen een opdracht lag voor het aanleggen van een nieuwe weg, werd berekend hoeveel kilometer asfalt nodig was en hoeveel bomen er nodig waren voor de omliggende ruimte. Nu wordt er meer gekeken vanuit een volledige opgave: hoe past dit plan in de totale omgeving? Dat is een andere manier van kijken. Waterwegen lopen bijvoorbeeld van eigendomsgrens naar eigendomsgrens. Misschien moet dat eigendom worden opgerekt om de geoogde functies te laten werken? Die denkomslag wordt nu gemaakt en een wetenschappelijk opleiding past hier goed bij.

Provincies en gemeentes benaderen de openbare ruimte op een andere manier.

Kijk alleen maar naar een onderhoudscontact. Provincies vragen nu een aannemer om het onderhoud voor een periode van vijf of tien jaar uit te voeren’. In gemeentes verandert er echter veel en met grote snelheid.  Gebouwen veranderen van functie en gemeentes zijn afhankelijk van verschillende partners, zoals bedrijven die riolering en waterleidingen verzorgen. Een onderhoudscontact van tien jaar werkt vaak niet. Een wetenschappelijk opleiding kan ook bijdragen aan het besef dat er andere situaties spelen bij de provincies, de gemeentes, het Rijk en waterschappen en er dus verschillend naar de beheeropgave wordt gekeken. Dat besef is natuurlijk erg leerzaam en waarbij de verschillende werelden van elkaar kunnen leren.  

Hoe gaat de openbare ruimte in de toekomst veranderen?

Digitalisering gaat nog veel meer invloed hebben op de openbare ruimte. Het gaat vooral om de processen en hoe je uiteindelijk tot het beheer van de openbare ruimte komt. Door het verzamelen en analyseren van data kun je efficiënter je doelen nastreven. Er zijn nu al allerlei dashboards die analyseren wat er aan de hand is en of je dichtbij je doelen zit. Dat wordt allemaal nog veel professioneler in de toekomst. Ik vind het een mooie ontwikkeling en heel boeiend waar het heen gaat.

Deze tijd van digitalisering vraagt ook om de ontwikkeling van de leerstoel. Twintig jaar geleden waren we hier nog niet klaar voor geweest, maar nu is het echt tijd om meer integraal naar beheer te kijken.

Tot slot, welke expertise neemt mee in uw nieuwe bestuursfunctie?

Vanuit mijn beheerdersrol in de Noord-Brabant neem ik veel provinciale expertise mee. Daarnaast heb ik een breed netwerk in Nederland op het gebied van mobiliteit.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...