‘Blik op de buitenruimte’

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Tijdens de masterclass van 13 oktober 2022 spreekt Christine Bleijenberg over het thema Belevingsgestuurd Beheer. In de masterclass staan vragen centraal zoals:  

  • Hoe kunnen verschillen in perspectief van bewoners en professionals worden verklaard?  
  • Hoe bereik en betrek je (meer en andere) bewoners bij keuzes in beheer en beheermaatregelen? 
  • Hoe stimuleer je eigenaarschap bij bewoners? 
  • Wat zijn belangrijke uitgangspunten voor constructief contact met bewoners? 
  • Wat vinden bewoners belangrijk in het contact? 


Christine Bleijenberg: “Ik combineer onderzoeksactiviteiten met het delen van kennis hierover in de praktijk en het hoger onderwijs. Bij praktijkgericht onderzoek staat de praktijkvraag altijd centraal. Momenteel ben ik projectleider van de Stad als Lab, een tweejarig onderzoek waarin vier hogescholen samenwerken en meer inzicht proberen te krijgen in de werkwijzen van stadslabs. Hierbij gaat het met name om de manier waarop er wordt omgegaan met problemen en dilemma’s in deze stadslabs. Daarnaast voer ik met collega’s onderzoek uit naar burgerberaden (Amsterdam en Den Haag) over duurzaamheid en klimaat. In het project Speelvriendelijke Steden neem ik een deelonderzoek voor mijn rekening naar de perspectieven van ambtenaren op een speelvriendelijke inrichting van de buitenruimte.”  

“Ook bij het beheer van de openbare ruimte verschillen de perspectieven van bewoners en professionals. De vraag is telkens: hoe ga je hier mee om, op een manier waardoor er meer begrip ontstaat voor verschillen en er keuzes kunnen worden gemaakt die bijdragen aan draagvlak en eigenaarschap.” 

“Ik lever een bijdrage aan de masterclasses omdat ik ervan overtuigd ben dat een communicatieve benadering van de beleving van de buitenruimte nog weinig aandacht krijgt. Ik vind het waardevol om hier vanuit mijn onderzoek en ervaring een bijdrage aan te kunnen leveren.”  

Benieuwd naar het verhaal van Christine? Meld u dan hier aan.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...