Onderwijs

De samenleving wordt complexer en grote maatschappelijke onderwerpen komen af op de beheerders van de openbare ruimte. Dit vraagt om vernieuwende inzichten en oplossingen. Verdere professionalisering met verdieping door wetenschappelijke inzichten maakt het mogelijk om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en om een nieuwe generatie ambitieuze beheerders op te leiden. Samen met de Wageningen University (WUR) is het programma Managing
Public Space ontwikkeld met hierin 3 complementaire cursussen. De cursussen zijn complementair aan elkaar, maar zijn ook prima afzonderlijk te volgen. Meer informatie vind je ook op de overzichtspagina van de WUR.

Wil je meer informatie over de MPS-cursussen, mail dan naar continuingeducation@wur.nl. Als je liever persoonlijk contact hebt, kun je contact opnemen met programmamanager Janine Quist, via e-mail: janine.quist@wur.nl of telefoonnummer: 06 12 98 67 89.


Online informatiesessie over de drie cursussen Managing Public Space

De cursussen Managing Public Space gaan over toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte. Wil je meer weten over de MPS-cursussen? Meld je dan aan voor de online informatiesessie op dinsdag 11 juni van 9.00 tot 10.00 uur, via continuingeducation@wur.nl of mail naar janine.quist@wur.nl om een opname van de meest recente informatiesessie te kunnen terugkijken.


Cursusaanbod MPS/WUR:


De drie cursussen vormen samen de Leergang Managing Public Space – WUR, maar kunnen ook los gevolgd worden en in willekeurige volgorde.

Samen werken aan transities in de openbare ruimte

In deze cursus ga je samen met planners en ontwerpers de transities in de openbare ruimte integraler benaderen. Je gaat opgaven met elkaar verbinden en verder kijken dan aparte assets en het beheerdomein. Door theorie toe te passen op concrete praktijkvoorbeelden leer je begrijpen dat er meer soorten integratie bestaan, wat er nodig is voor integraal werken en waarom het zo lastig is. Je krijgt meer inzicht in de manier van denken en werken van planners en ontwerpers en hoe je samen tot andere, vernieuwende oplossingen kunt komen. Je reflecteert op je eigen routines en gaat een integrale aanpak ontwikkelen. Zowel inhoudelijk als procesmatige aspecten komen aan de orde.

Lees meer

Toekomst verkennen voor beheerders openbare ruimte

In deze cursus gaan we ervan uit dat onzekerheden en complexiteit in beheer het nieuwe normaal zijn. Je maakt kennis met verschillende strategieën om te kunnen inspelen op de onzekerheden. Je leert begrijpen waarom mensen en organisaties zoveel moeite hebben om rekening te houden met het onbekende en onverwachte. Je gaat aan de slag met verschillende vormen van toekomstverkenningen. Ook gaan we in op de vraag hoe je strategische keuzes kunt maken die recht doen aan de waarde van de openbare ruimte voor de samenleving.

We bieden geen pasklare oplossingen of handboeken, wel kennis en vaardigheden hoe je op een meer strategische manier kunt omgaan met de complexe en onzekere werkelijkheid. Zo ben je straks beter in staat om voor te sorteren op de toekomst.

Lees meer

Besluitvorming en participatie voor beheerders

In deze cursus ga je je verdiepen in de beleids- en besluitvormingsprocessen waarmee je als beheerder te maken krijgt. Je verkent hoe overheden, andere partijen en burgers zich tot elkaar verhouden, welke belangen stakeholders hebben en wie welke instrumenten kan inzetten. In een praktijkcasus ontwerp je samen een proces om verschillende stakeholders te betrekken bij het realiseren van een transitie in de openbare ruimte en infrastructuur. Persoonlijke reflectie en coaching ondersteunen de inhoud. Zo krijg je meer inzicht in de rol die je kunt spelen om transities voor elkaar te krijgen.

Lees meer

Cursus aan de WUR: bij twijfel zeker doen!

Lees hier interviews met cursisten:

Door opgaven te positioneren in een wetenschappelijke analytisch framework (object-proces-planning) kom je vaak tot verrassende nieuwe inzichten’. Ga in gesprek met andere disciplines en deel je ervaringen. En vooral: denk niet in ‘ja, maar’, maar ga voor ‘Ja, en….?’ of ‘Wat als…?’.

Kan ik wel een cursus in het Engels volgen? Kost het niet te veel tijd? Ik heb geen masteropleiding; kan het dan wel? Allemaal twijfels die je kunt hebben voordat je meedoet aan de MPS-cursus bij de WUR. Maar er zijn nog veel meer redenen om het wél te doen.

Ruud van Hoek, projectmanager & adviseur fysieke leefomgeving bij Antea Group en Sabine Humble, masterstudent.

Lees verder

 

‘MPS-cursus was een cadeautje.’

Vivienne van Sante, Stadsdeelmanager Wijkonderhoud openbare ruimte gemeente Arnhem.

Lees verder

 

 

 "Een cursus Managing Public Space is een cadeau aan jezelf én aan je organisatie omdat je met vakgenoten oplossingen probeert te vinden voor problemen waar je al jarenlang tegenaan loopt."