Onderwijs

De samenleving wordt complexer en grote maatschappelijke onderwerpen komen af op de beheerders van de openbare ruimte. Dit vraagt om vernieuwende inzichten en oplossingen. Verdere professionalisering met verdieping door wetenschappelijke inzichten maakt het mogelijk om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en om een nieuwe generatie ambitieuze beheerders op te leiden. Samen met de Wageningen University (WUR) is het programma Managing
Public Space ontwikkeld met hierin 3 complementaire cursussen. De cursussen zijn complementair aan elkaar, maar zijn ook prima afzonderlijk te volgen. Meer informatie vindt u ook op de overzichtspagina van de WUR.

Cursus Transities in de openbare ruimte: planning, ontwerp en beheer

Heeft u te maken met complexe beheeropgaven in de openbare ruimte en infrastructuur door klimaatverandering, energietransitie, circulariteit of nieuwe mobiliteitsconcepten? Bent u geïnteresseerd in een integrale benadering van planning, ontwerp en beheer van de openbare ruimte? En vindt u het leuk om samen te werken met masterstudenten? Dan is deze cursus iets voor u! Wageningen University (WUR) organiseert deze cursus samen met MPS.

 • Wanneer: 30 oktober – 21 december 2023
 • Vorm: combinatie van online, op de campus en veldwerk
 • Tijdsbesteding: 80-90 uur in 8 weken (3 ECTS)
 • Taal: Engels, met mogelijkheid om delen van het programma in het Nederlands te volgen
 • Aantal deelnemers: maximaal 18 beheerders, sponsoren van MPS hebben voorrang


Direct inschrijven? Klik hier


Cursus Beheer openbare ruimte: tijd en schaal

Heeft u te maken met complexe beheeropgaven in de openbare ruimte die spelen op verschillende schaalniveaus? Merkt u dat operationeel, tactisch en strategisch beheer elkaar beïnvloeden? Wilt u uw kennis verdiepen en de meest recente inzichten toepassen in de praktijk? Bent u geïnteresseerd in een integrale benadering van het beheer van de openbare ruimte? En vindt u het leuk om samen te werken met masterstudenten? Dan is deze cursus iets voor u! Wageningen University (WUR) organiseert deze cursus samen met de MPS.

 • Wanneer: 12 februari – 8 maart 2024
 • Vorm: combinatie van online, op de campus en veldwerk
 • Tijdsbesteding: 80-90 uur in 8 weken (3 ECTS)
 • Taal: Engels, met mogelijkheid om delen van het programma in het Nederlands te volgen
 • Aantal deelnemers: maximaal 18 beheerders, sponsoren van MPS hebben voorrang

Cursus Beheer openbare ruimte: governance

De cursus Governance gaat over beleid, uitvoering, controle, verdeling van macht en principes van organisaties in de beheerwereld. Professionals binnen beheer openbare ruimte krijgen vaak te maken met complexe organisaties en structuren. Het succesvol aanpakken van beheervraagstukken als gebiedstransities en klimaatadaptatie hangt nauw samen met het kennen van de wegen binnen politieke en bestuurlijke processen Na succesvolle afronding van deze cursus kunt u besturen, actoren, instrumenten en besluitvormingsprocessen in het openbare domein analyseren. U leert invloed uit te oefenen op en te handelen in besluitvormingsprocessen. Wageningen University (WUR) organiseert deze cursus samen met de MPS.

 • Wanneer: 11 maart – 3 mei 2024
 • Vorm: combinatie van online, op de campus en veldwerk
 • Tijdsbesteding: 80-90 uur in 8 weken (3 ECTS)
 • Taal: Engels, met mogelijkheid om delen van het programma in het Nederlands te volgen
 • Aantal deelnemers: maximaal 18 beheerders, sponsoren van MPS hebben voorrang

Cursus aan de WUR: bij twijfel zeker doen!

Kan ik wel een cursus in het Engels volgen, kost het niet te veel tijd, ik heb geen masteropleiding; kan het dan wel. Allemaal twijfels die u kunt hebben voordat u meedoet aan de MPS-cursus bij de WUR. Maar er zijn nog veel meer redenen om het wél te doen. Dat leerden wij van Ruud van Hoek, projectmanager & adviseur fysieke leefomgeving bij Antea Group. En van Sabine Humble, masterstudent landschapsarchitectuur aan de WUR.

Lees verder

"Vanuit een integrale visie kijken naar beheer, fundamenteel onderzoek doen en wetenschappelijk onderwijs aanbieden."