Privacy Statement

Dit is het privacy statement van de stichting Managing Public Space, Hora plantsoen 18, 6717 LT te Ede. De stichting Managing Public Space (hierna te noemen ‘de stichting MPS’) neemt de privacy van haar bezoekers serieus en zal persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt de stichting MPS zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) voorschrijft.

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt de stichting MPS net als veel andere websites, voor analyse doeleinden bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers en het gebruik van haar website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken op onze website is te vinden in het cookie statement.

In dit privacy statement leest u hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen en wat uw rechten zijn.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt de stichting MPS gegevens vast. Dit is het geval wanneer u  zich inschrijft voor  onze nieuwsbrief, zich aanmeld voor onze evenementen op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met de stichting MPS. Bij gegevens over u als relatie gaat het om gegevens zoals: contactgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De stichting MPS gaat zorgvuldig om met uw gegevens, uiteraard conform de vereisten die hier door de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) aan worden gesteld.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als relatie te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige ontwikkelingen binnen MPS. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Afmelden
De stichting MPS houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie dan kunt u dit per e-mail melden bij contact@managingpublicspace.com of per post via:

Stichting Managing Public Space
Postbus 37
6710 AB Ede

De stichting MPS en andere websites
Op de site van de stichting MPS treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De stichting MPS kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
De stichting MPS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van de stichting MPS.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 21 oktober 2020.