Beheren is vooruit zien

De stichting Managing Public Space (MPS) is opgericht in 2020. Het doel? De wereld van beheer verbinden met de wetenschappelijke wereld. De samenleving wordt complexer en grote maatschappelijke onderwerpen komen af op de beheerders van de openbare ruimte. Dit vraagt om vernieuwende inzichten en oplossingen. Verdere professionalisering met verdieping door wetenschappelijke inzichten maakt het mogelijk om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en om een nieuwe generatie ambitieuze beheerders op te leiden.

Wat doet MPS

De stichting MPS heeft als doel het versterken van het wetenschappelijk werk- en denkniveau in de beheerwereld. De stichting maakt de verbinding tussen praktijk en wetenschap door onderwijs en onderzoek. Dit wordt georganiseerd door Wageningen University (WUR), gefinancierd door MPS.

Agenda

MPS organiseert, samen met de Wageningen Universiteit (WUR) onderwijs, onderzoek en bijeenkomsten:

6 oktober:

Tweede masterclass ‘Belevingsgestuurd Beheer’ – [Online: 15.30 – 17.00 uur]

Thijs Bouwman (RUG) – Omgevingspsychologie

13 oktober:

Derde masterclass ‘Belevingsgestuurd Beheer’ – [Online: 15.30 – 17.00 uur]

Christine Bleijenberg (HU / RU) – Participatie & communicatie

27 oktober:

Vierde masterclass ‘Belevingsgestuurd Beheer’ – [Online: 15.30 – 17.00 uur]

Jempi Moens (Fresh Forward) – Marketing perspectief

31 oktober – 21 december 2022:

Cursus Transities in de openbare ruimte: planning, ontwerp en beheer

3 november:

Vijfde masterclass ‘Belevingsgestuurd Beheer’ – [Online: 15.30 – 17.00 uur]

Karin Peters (WUR) – Antropologisch perspectief

17 november:

Slotdebat ‘Belevingsgestuurd Beheer’ – [14.00 – 17.00 uur] Locatie: Social Impact Factory, Vredenburg 40 Utrecht en online

20 februari – 17 maart 2023:

Cursus Beheer openbare ruimte: tijd en schaal

20 maart – 12 mei 2023:

Cursus Beheer openbare ruimte: governance

"Vanuit een integrale visie kijken naar beheer, fundamenteel onderzoek doen en wetenschappelijk onderwijs aanbieden."

Wat doet MPS voor wie

Verbinden! Dat is waar de stichting Managing Public Space voor staat. Verbinden van beheerders, wetenschappers en studenten om zo samen de toekomst van beheer in te gaan.

Beheerders

Wetenschap draagt niet alleen bij aan de beheerder van de toekomst, maar ondersteunt ook de beheerder van nu! MPS legt de verbinding zodat u als beheerder direct voordeel heeft en kan toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Wetenschappers

Naar integraal beheer van de openbare ruimte werd nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Kijk mee wat MPS hier allemaal in doet en welke vraagstukken er spelen.

Studenten

Wilt u meer weten over de beheerwereld? Dan zorgt MPS voor de verbinding met de praktijk. Met sprekers en stageplekken én met onderwijs sámen met professionals.

"Samen werken aan een succesvol en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte."

Nieuws

Bij de inrichting en het beheer van de publieke ruimte moet veel meer rekening worden gehouden met de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Marjan Moris, associate lector Urban Governance...
De MPS cursus aan de Wageningen University: Transities in de openbare ruimte: planning, ontwerp en beheer start op 31 oktober. U kunt zich ook nog inschrijven! Transities in de openbare ruimte: planning,...
Na het succes van de themasessies over Circulair Beheer organiseren wij in het najaar de masterclasses ‘Belevingsgestuurd Beheer’. Klik hier voor het programma en een overzicht van alle sprekers. Ook...
Cursus aan de WUR: bij twijfel zeker doen! Kan ik wel een cursus in het Engels volgen, kost het niet te veel tijd, ik heb geen masteropleiding; kan het dan...
Tijdens de masterclass van 6 oktober 2022 spreekt Thijs Bouman over het thema Belevingsgestuurd Beheer.   “Keuzes en gedragingen van mensen beïnvloeden de openbare ruimte, bijv. hoe deze gebruikt wordt, wat...
Tijdens de masterclass van 13 oktober 2022 spreekt Christine Bleijenberg over het thema Belevingsgestuurd Beheer. In de masterclass staan vragen centraal zoals:   Hoe kunnen verschillen in perspectief van bewoners en...

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief ontvangen? Vul hieronder uw emailadres in.