Beheren is vooruit zien

De stichting Managing Public Space (MPS) is opgericht in 2020. Het doel? De wereld van beheer verbinden met de wetenschappelijke wereld. De samenleving wordt complexer en grote maatschappelijke onderwerpen komen af op de beheerders van de openbare ruimte. Dit vraagt om vernieuwende inzichten en oplossingen. Verdere professionalisering met verdieping door wetenschappelijke inzichten maakt het mogelijk om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en om een nieuwe generatie ambitieuze beheerders op te leiden.

Wat doet MPS

De stichting MPS heeft als doel het versterken van het wetenschappelijk werk- en denkniveau in de beheerwereld. De stichting maakt de verbinding tussen praktijk en wetenschap door onderwijs en onderzoek. Dit wordt georganiseerd door Wageningen University (WUR), gefinancierd door MPS.

Agenda

MPS organiseert, samen met de Wageningen Universiteit (WUR) onderwijs, onderzoek en bijeenkomsten:

16 september 2021: Walkshop met Henk Velthorst (gebiedsbeheerder gemeente Arnhem) en Marlies Meijer (Universiteit Utrecht) – meer info volgt

30 september 2021: Walkshop met Henk Velthorst (gebiedsbeheerder gemeente Arnhem) en Eline van Weelden (gemeente Rotterdam) – meer info volgt

14 oktober 2021: Leren en vooruitzien! – slotdebat –  meer info

25 november 2021: Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte – meer info volgt

Februari 2022: Start 2e reeks pilot vakken op master niveau aan Wageningen University  – meer info volgt

10 en 11 maart 2022: Internationaal wetenschappelijk symposium I.A.M. Public Space, Wageningen University – meer info volgt

"Vanuit een integrale visie kijken naar beheer, fundamenteel onderzoek doen en wetenschappelijk onderwijs aanbieden."

Wat doet MPS voor wie

Verbinden! Dat is waar de stichting Managing Public Space voor staat. Verbinden van beheerders, wetenschappers en studenten om zo samen de toekomst van beheer in te gaan.

Beheerders

Wetenschap draagt niet alleen bij aan de beheerder van de toekomst, maar ondersteunt ook de beheerder van nu! MPS legt de verbinding zodat u als beheerder direct voordeel heeft en kan toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Wetenschappers

Naar integraal beheer van de openbare ruimte werd nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Kijk mee wat MPS hier allemaal in doet en welke vraagstukken er spelen.

Studenten

Wilt u meer weten over de beheerwereld? Dan zorgt MPS voor de verbinding met de praktijk. Met sprekers en stageplekken én met onderwijs sámen met professionals.

"Samen werken aan een succesvol en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte."

Nieuws

Graag stellen we leden van de commissies van de stichting Managing Public Space voor. Dit keer is dat Robert Wouters, manager beheer watersysteem bij Waterschap De Dommel en lid van de commissie...
Of het nu beleidsmakers en besluitvormers of uitvoerders en beheerders zijn: iedereen in het publieke domein merkt dat zij niet meer in staat is de kwaliteit te leveren die de...
Pilotprojecten leiden niet automatisch tot schaalvergroting en zijn dus een zinloos instrument in de transitie naar een duurzame en circulaire economie. “Mijn ervaring is dat er na elke pilot doorgaans...
Planologen hebben vergaande invloed op de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat is bepaald geen vrijblijvende oefening, vindt dr. Patrick Witte, universitair docent Spatial Planning, Sociale Geografie en Planologie aan...
Hanneke van der Heijden is strategisch adviseur Rotterdam Circulair en Tommie Perenboom volgde een traineeship bij Stadsbeheer bij de gemeente Rotterdam. Beide werken bevlogen met het thema circulair beheer. Ze vertellen...
De gebouwde omgeving heeft met ruim 70 procent het grootste aandeel in de productie van niet-circulaire afvalstromen. “De omslag van lineair naar circulair is daarmee cruciaal voor het welslagen van...