De stichting

De stichting Managing Public Space (MPS) is opgericht in 2020. MPS verbindt de wereld van beheer met de wetenschappelijke wereld. Dit vraagt om vernieuwende inzichten en oplossingen. Inmiddels organiseert MPS bijeenkomsten  die wetenschappers en beheerders met elkaar in contact brengen en waar zij samen kijken naar de huidige uitdagingen. Daarnaast startte de Wageningen Universiteit (WUR) in 2021 met een opleiding voor professionals én studenten.  De eerste publicatie is een feit en ook startten meerdere (buiten)promovendi met hun MPS onderzoek.

Meer informatie over de stichting Managing Public Space vindt u onderstaand:

"Vanuit een integrale visie kijken naar beheer, fundamenteel onderzoek doen en wetenschappelijk onderwijs aanbieden."

Bestuur

Jaap Meindersma

Jaap Meindersma

(gemeente Haarlem) 

Voorzitter

Martine Stouten

(Stoutgroep)

Penningmeester

Wiebe Oosterhoff

(gemeente Rotterdam)

Secretaris

Donald Bezemer

(DON-bureau)

Martin van der Zwan

(Planterra)

Ton Hesselmans

 

Bart Swaans

(provincie Noord-Brabant)

Raad van Toezicht

Drs. G.T.M. (Bart) de Bruin

(Dar)

S.H.G. (Bas) Boonstra

(Antea Group)

E. (Edim) Hadziavdic

(gemeente Rotterdam)

Ir. E. (Eric) Frijters

(FABRICations)

K. (Karin) de Haas

(COB)

L. (Lindy) Molenkamp

(provincie Noord-Holland)

Voorzitter

Drs. P.J.M. (Pieter) Litjens

(CROW)

Drs. Y.N. (Yvonne) Jakobs

(gemeente Amsterdam)

Prof. dr. ir. M.J.C.M. (Marcel) Hertogh

(TU Delft)

Ondersteuning bestuur

Van links naar rechts: Annemie, Jan-Pieter, Anouk, Jorg, Lars.

Jan-Pieter Eelants, programma manager

Lars de Jong, secretaris

Anouk Kersten, communicatie activiteiten

Annemie van Kempen, communicatieadviseur/woordvoerder

Paul Nieuwland, on-/offline communicatie

Jorg Hogerheijde, adviseur