Belevingsgestuurd beheer: ‘De kloof overbruggen tussen twee belevingswerelden.’

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Na het succes van de themasessies over circulair beheer organiseert Stichting Managing Public Space nieuwe masterclasses. Het onderwerp: ‘Belevingsgestuurd Beheer’. Samen met de gemeente Delft en de Antea Group geven de gemeente Almere en MPS verder vorm aan de masterclasses.

Het thema ‘Belevingsgestuurd Beheer’ – ingediend door de gemeente Almere – werd door sponsoren gekozen tot het onderwerp voor de nieuwe reeks. Maarten van ’t Eind is senior strategisch adviseur openbare ruimte bij de gemeente Almere en vertelt meer over belevingsgestuurd beheer.

Waarom dienden jullie het thema belevingsgestuurd beheer in?

‘Uit onderzoeken en gesprekken met bewoners blijkt dat er veel verschil kan zitten tussen hoe wetenschappers en beheerders de openbare ruimte beoordelen en hoe bewoners dat doen. We hebben allerlei standaarden ontwikkeld en langs die lat zeggen wij: ‘Dit ziet er goed uit.’ Maar bewoners kunnen het daar niet mee eens zijn. Andersom gebeurt het ook. Dan beoordelen wij dat een bepaalde situatie niet meer kan, maar bewoners vinden het juist oké. Er lijkt een kloof te bestaan tussen de twee belevingswerelden. De wens is de kloof te overbruggen en belevingen dichterbij elkaar te brengen. Voordat dat kan, moeten we eerst snappen wat beleving is en hoe je beleving meet.’

Hoe kom je tot een antwoord op deze vragen?

‘Tijdens de masterclasses verkennen we deze vragen vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven. Je kunt er met antropologische bril naar kijken. Wat betekenen verschillende culturen in relatie tot de openbare ruimte? Of je benadert het vanuit een sociaalgeografisch perspectief: zijn er regionale en geografische verschillen tussen hoe je met de openbare ruimte omgaat? Denk ook aan een psychologisch, sociologisch of communicatie-wetenschappelijke perspectief om het vraagstuk te onderzoeken. Die verschillende invalshoeken zijn belangrijk om uiteindelijk tot concrete methodieken te komen hoe beheermaatregelen kunnen worden toegepast.’

Wat kan belevingsgestuurd beheer veranderen aan de huidige methodes?

‘Wij doen nu overal hetzelfde. We hebben standaard beheermaatregelen vastgelegd en ongeacht welke type bewoners er in de wijk woont of wat voor soort gebied het is, de beheermaatregelen zijn nagenoeg eender. Het is heel zinvol om te weten hoe er in een bepaalde wijk naar de openbare ruimte gekeken wordt, bijvoorbeeld vanuit een cultureel perspectief. Of hoe je überhaupt het gesprek voert over de openbare ruimte met bewoners. Dat kan per wijk verschillen en welke beheermaatregelen je dan treft kunnen ook uiteenlopen.’

Je woonde ook de themasessie over circulair beheer bij. Wat waren je ervaringen?

‘Ik vond vooral de bredere blik erg interessant: hoe kijkt de ontwerper, de planoloog en de beheerder naar deze grote transitie? De sessies gaven een goed beeld van hoe enorm complex circulair beheer is. Maar een eyeopener was dat we daar niet bang voor hoeven te zijn. Complexiteit kan namelijk ook heel nuttig zijn. Van nature hebben we de neiging om alles overzichtelijk te willen maken, maar in dit geval kunnen we beter meebewegen met die veelheid aan vragen.’

—–

In de masterclasses 2022 benadert MPS belevingsgestuurd beheer vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Daarbij verliezen we de praktijk van beheren niet uit het oog.

Reserveer de volgende data alvast:

  • Eerste masterclass: 22 september
  • Tweede masterclass: 6 oktober
  • Derde masterclass: 13 oktober
  • Vierde masterclass: 27 oktober
  • Vijfde masterclass: 3 november
  • Slotdebat: 17 november

Meer informatie vindt u hier

Lees hier de publicatie over het thema van vorig jaar: “Van lineair naar circulair beheer”.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

MPS organiseerde in 2022 masterclasses en een slotdebat over de vraag hoe belevingsgestuurd beheer van de openbare ruimte beter kan aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers....
Mooie inzichten, maar ook nieuwe vragen over de waarde van de openbare ruimte. Deze werden gedeeld tijdens de bijeenkomst die Cyber Advies en Managing Public Space (MPS) organiseerden in juni....
Je kunt als beheerder in de openbare ruimte werken met waarden, maar dan moet je wel weten welke waarden belangrijk zijn én hoe je deze meet en beoordeelt. Op donderdag...