Masterclasses

MPS organiseert masterclasses voor het uitwisselen van kennis en debat. Elk jaar wordt er een interessant vraagstuk gekozen. Dit thema wordt verkend door hoogleraren, wetenschappers en vakgenoten tijdens vier online bijeenkomsten en een slotdebat. De resultaten van de masterclasses en de slotbijeenkomst worden na afloop samengevat in een publicatie.

Deze verkenning vanuit een wetenschappelijk kader maakt doorbraken mogelijk om de uitdaging van de toekomst aan te gaan én een nieuwe generatie beheerders op te leiden.

“Welke relatie is er te leggen tussen het beheren en onderhouden van de openbare ruimte en de sociaal maatschappelijke opgaven?”    Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein (zowel in...
Hoe kan beheer beter aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers van de openbare ruimte? Deze vraag stond centraal in de serie van vijf masterclasses en het slotdebat rondom Belevingsgestuurd Beheer. Samen met de gemeente Delft en Antea Group gaf de gemeente Almere samen met MPS vorm...
In een serie van vier themasessies verkende MPS de transformatieopgave van lineair naar circulair beheer. In deze serie bijeenkomsten namen vier vooraanstaande wetenschappers van vier verschillende universiteiten u mee in hun visie op dit complexe vraagstuk, wetenschappelijk maar mét aandacht voor de toepasbaarheid in de dagelijkse beheerpraktijk. De weerslag daarvan...
"Vanuit een integrale visie kijken naar beheer, fundamenteel onderzoek doen en wetenschappelijk onderwijs aanbieden."