Bijeenkomst 15 juni 2023: Integraal werken met waarden in de leefomgeving.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Je kunt als beheerder in de openbare ruimte werken met waarden, maar dan moet je wel weten welke waarden belangrijk zijn én hoe je deze meet en beoordeelt. Op donderdag 15 juni 2023 organiseren MPS en Cyber Advies een bijeenkomst over het waardengestuurd vervangen en renoveren. Tijdens een debat tussen de deelnemers en wetenschappers bespreken we welke waarden er toe doen, hoe je deze beoordeelt en wat jouw (potentiële) rol daarbij is.

Dit gratis toegankelijke debat vindt plaats op 15 juni, van 14:00- 17:30 uur. Locatie: Gemeentehuis Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen.


Programma

14.00 – 14.30 uur:     

Inloop

14.30 – 14.45 uur:     

Een reisverslag over sturen op waarden door Sjaak van der Vlies – Cyber Advies.

14:45 – 15:15 uur:     

Agnès Patuano licht toe welke waarden in de openbare ruimte gelden, hoe je deze tastbaar kunt maken en hoe ze een rol kunnen spelen bij sturing en regie.

15:15 – 15:30 uur:      

Rico Herzog gaat in op de publieke waarden en hun groeiende rol bij het ontwikkelen, plannen en beheren van stedelijke ruimte.

15:30 – 15:45 uur       

Vragen en debat naar aanleiding van de drie sprekers.

Pauze

16.00 – 16:15 uur:     

Waarden in de praktijk, case van de Noordelijke Poeloever, door Tabitha van Hove, hoofd Wijkbeheer-Amstelveen.

16.15 – 16:45 uur:  

Debat met deelnemers aan deze bijeenkomst over het bepalen van de waarden. Wat leert dit ons? En welke vragen kunnen wij stellen aan de wetenschap over waardengestuurd beheren?

16:45 – 17:30 uur:

Netwerkborrel


Aanmelden kan door een e-mail te sturen met je naam en organisatie, naar:  malena.decroon@managingpublicspace.com


Meer informatie over de thema’s en de sprekers

Sjaak van der Vlies volgde de HBO opleiding Tuin- en Landschapsinrichting in Boskoop. In 1982 startte hij met studievrienden het Stijlgroep bureau voor Tuin- en landschapsinrichting. Na een opleiding bedrijfskunde ging hij op zoek naar het grensvlak van de theorie (beleid en inrichting) en de praktijk (beheer en realisatie). In 1994 heeft hij Cyber BV opgericht.

Sjaak gaat 15 juni in op zijn zoektocht om van beheer veel meer te maken dan louter onderhoud. “Beheer doet ertoe” is een bekende slogan, maar beheerders hebben niet altijd die positie die daarbij hoort. Er zijn kritischere burgers, maar daarmee ook kritischere bestuurders. Hij wil naar “sturen op waarden” en geeft zijn visie op de gewenste waarden en de relevante indicatoren daarvoor in de buitenruimte. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat waardengestuurd beheer samen met het duurzaam instandhouden van de voorzieningen de ultieme uitdaging is voor beheer. Hij levert op 15 juni een voorschot op vragen die deze ontwikkelingen opleveren voor wetenschappers.

Agnès Patuano is assistant professor bij de Landscape Architecture and Spatial Planning Group van Wageningen University & Research. Ze onderzoekt de relatie tussen de groene ruimte en gezondheid. Ze werkt aan het ontwikkelen van een onderzoeksagenda die landschapsontwerpsoplossingen operationaliseert om de gezondheid van de bevolking te ondersteunen en te verbeteren. Ze is oorspronkelijk opgeleid als landschapsingenieur in Frankrijk. Ze liep stage bij ontwerpbureaus in Frankrijk, Sicilië en Canada. In Edinburgh sloot ze zich aan bij het team van OPENspace, het internationale onderzoekscentrum dat kwesties van toegankelijkheid en inclusiviteit van openbare buitenruimtes onderzoekt. Daar ontwikkelde ze kennis over onderwerpen die landschap en menselijke gezondheid met elkaar verbinden.

Agnès licht 15 juni toe welke waarden in de openbare ruimte gelden, hoe je deze tastbaar kunt maken en hoe ze een rol kunnen spelen bij sturing en regie.

Rico Herzog studeerde milieutechniek, bedrijfskundie en beleidsanalyse aan de Technische Universiteiten van Darmstadt en Delft. Nu is hij onderzoeksmedewerker aan de HafenCity University Hamburg. Hij is betrokken bij het grootste smart city-project van Duitsland “Connected Urban Twins”. Hij onderzoekt publieke waarden van stedelijke ruimte, burgerparticipatie en ‘digital urban twins’ (virtuele representatie van de echte wereld, met inbegrip van fysieke objecten, processen, relaties en gedrag). Zijn belangstelling ligt bij geïntegreerde en inclusieve stedelijke ontwikkeling. Zijn werk draait om nieuwe methoden en tools om zo gebruik te maken van de toenemende hoeveelheid data die beschikbaar zijn voor planners, managers en burgers.

Rico gaat 15 juni in op publieke waarden en hun groeiende rol bij het ontwikkelen, plannen en beheren van stedelijke ruimte. Conflicten tussen die waarden zijn daarbij onvermijdelijk, zo stelt Herzog. Of het nu gaat om algemene zaken, burgerparticpatie of in academische discussies, de schaarste aan stedelijke ruimte leidt tot gesprekken over welke waarden moeten worden gerealiseerd in het huidige en toekomstige ontwerp van stedelijke ruimtes. Hij deelt zijn inzichten uit een casestudy in Hamburg, Duitsland. Hij bespreekt welke waarden en conflicten werden ontdekt door het combineren van de analyses van menselijke taal en de communicatie tussen mens en computer met de kwalitatieve inzichten van stedenbouwkundigen.

Tabitha van Hove is Manager beheer van de openbare buitenruimte voor gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. Tabitha volgde de HBO STOAS lerarenopleiding voor aanleg-en onderhoud en Boomteelt. Na eerst 10 jaar zelfstandig hovenier te zijn geweest, werkte zij als Beplantingsdeskundige voor gemeente Haarlemmermeer en vervolgens als manager van diverse groen- en beleidsafdelingen voor gemeente Amstelveen. Deze groene gemeente beschikt over een grote eigen uitvoeringsorganisatie en een verscheidenheid aan specialisten voor de buitenruimte: Wijkbeheer. Zij geeft hier nu ruim 15 jaar leiding aan.

Tabitha zal de 15e kort ingaan op de pilot van de schouwmeting die onlangs is gedaan in het gebied rond het Raadhuis, gelegen aan de Amstelveense Poel/Amsterdamse Bos. De kenmerken van dit gebied in combinatie met de eerste ervaringen van meten op basis van het waardenmodel. Welke nieuwe inzichten komen hieruit en welke vragen roept het op?

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...