Andere verhoudingen en andere spelregels die nodig zijn om maatschappelijk beheer te realiseren

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Tijdens de online en gratis toegankelijke masterclass van 26 oktober 2023 spreekt John Grin, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, over het thema Maatschappelijk Beheer.  

John Grin: “De vormgeving en het beheer van de openbare ruimte werden van oudsher bepaald door de functies die we op een bepaalde plek wilden vervullen en de wijze waarop we deze wilden combineren, zowel esthetisch als praktisch. Maar inmiddels doen zich spanningen voor tussen maatschappelijke functies en wat het water en de energie-infrastructuur ter plaatse kúnnen ondersteunen voor deze functies.” 

“Om te voorkomen dat deze spanningen ernstig ontaarden, is het nodig dat water, bodem en energie-infrastructuur sturend worden in de ruimtelijke inrichting, zoals het Rijk ook bepleit. Dat vergt soms ingrijpende keuzes over hoe we maatschappelijke functies vervullen. Om daarbij draagvlak te borgen zal het beheer van de ruimte moeten vermaatschappelijken.” 

Prof.dr. John Grin studeerde natuurkunde en is hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het ontwerpen en besturen van systeeminnovaties, met aandacht voor macht, legitimiteit en vertrouwen. Grin deed veel onderzoek in samenwerking met actoren uit de praktijk, met name in de domeinen landbouw en voeding, waterbeheer, energie en de zorg. Momenteel is hij onder meer lid van de versnellingsdialoog van het Nationaal Klimaatplatform en voorzitter van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen. Met Johan Schot, Marjan Minnesma en Jan Rotmans stond hij aan de wieg van de transitiestudies. 

Benieuwd naar het verhaal van John? Aanmelden kan hier

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Tijdens de online en gratis toegankelijke masterclass van 26 oktober 2023 spreekt John Grin, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, over het thema Maatschappelijk Beheer.   John Grin: “De vormgeving...
Tijdens de masterclass van 19 oktober 2023 spreekt Karolina Doughty, hoogleraar Omgeving, Gedrag en Ontwerp, over het thema Maatschappelijk Beheer.      “Er is veel onderzoek dat aantoont dat groene stedelijke ruimtes...
Tijdens de masterclass van 5 oktober 2023 spreekt Machiel van Dorst, hoogleraar Omgeving, Gedrag en Ontwerp, over het thema Maatschappelijk beheer.       “Maatschappelijk beheer begint bij bewustzijn over hoe we...