Andere verhoudingen en andere spelregels die nodig zijn om maatschappelijk beheer te realiseren

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Tijdens de online en gratis toegankelijke masterclass van 26 oktober 2023 spreekt John Grin, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, over het thema Maatschappelijk Beheer.  

John Grin: “De vormgeving en het beheer van de openbare ruimte werden van oudsher bepaald door de functies die we op een bepaalde plek wilden vervullen en de wijze waarop we deze wilden combineren, zowel esthetisch als praktisch. Maar inmiddels doen zich spanningen voor tussen maatschappelijke functies en wat het water en de energie-infrastructuur ter plaatse kúnnen ondersteunen voor deze functies.” 

“Om te voorkomen dat deze spanningen ernstig ontaarden, is het nodig dat water, bodem en energie-infrastructuur sturend worden in de ruimtelijke inrichting, zoals het Rijk ook bepleit. Dat vergt soms ingrijpende keuzes over hoe we maatschappelijke functies vervullen. Om daarbij draagvlak te borgen zal het beheer van de ruimte moeten vermaatschappelijken.” 

Prof.dr. John Grin studeerde natuurkunde en is hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het ontwerpen en besturen van systeeminnovaties, met aandacht voor macht, legitimiteit en vertrouwen. Grin deed veel onderzoek in samenwerking met actoren uit de praktijk, met name in de domeinen landbouw en voeding, waterbeheer, energie en de zorg. Momenteel is hij onder meer lid van de versnellingsdialoog van het Nationaal Klimaatplatform en voorzitter van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen. Met Johan Schot, Marjan Minnesma en Jan Rotmans stond hij aan de wieg van de transitiestudies. 

Benieuwd naar het verhaal van John? Aanmelden kan hier

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...