Marco Dofferhoff: ‘Leerstoel zorgt voor vernieuwing en verjonging’

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

De leerstoel MPS wordt door veel partners ondersteunt. Hoe kijken zij aan tegen de komst van de leerstoel? Deze week aan het woord: Marco Dofferhoff van de Gemeente Delft.

Marco Dofferhoff is coördinator Ruimte & Economie van de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de Gemeente Delft. Hoe kijkt hij aan tegen de leerstoel Managing Public Space en wat is zijn verwachting van de leerstoel?

Vernieuwing en verjonging
“De leerstoel is een heel goed idee. Om de simpele reden dat er geen enkele wetenschappelijke studie is die zich specifiek richt op beheer. Dit heeft twee nadelen: gebrek aan wetenschappelijke kennis en mensen. Hbo’ers stromen niet door na hun studie en je mist geïnteresseerde vwo’ers. Die willen naar de universiteit. We hebben voor de toekomst mensen in het veld nodig. In veel organisaties zie je nu al veroudering optreden. Bijvoorbeeld doordat mensen met pensioen gaan. Maar er ontstaan ook nieuwe vraagstukken over reeds bestaande thema’s, zoals over mobiliteit, klimaatverandering of de energietransitie. Deze onderwerpen vragen om nieuwe dynamiek. Dan is het goed om mensen naar je toe te trekken die de laatste inzichten hierover hebben. Of dat je kunt handelen vanuit wetenschappelijke onderbouwing. Dat kan nu niet. Ik denk dat een wetenschappelijke studie over beheer vernieuwing en verjonging brengt in het vak.”

Ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing
“Het is opvallend dat er bijzonder veel geld wordt uitgegeven aan de publieke ruimte, maar dat de basis waarop die beslissingen genomen worden tot nu toe altijd ervaringskennis is geweest. Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken of studies beschikbaar. Als er bijvoorbeeld bezuinigt moet worden of er extra middelen beschikbaar gesteld kunnen worden, zou het goed zijn om beslissingen te kunnen onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Nu worden die beslissingen gevoelsmatig genomen omdat men dénkt dat het goed is.”

Overal is een studie voor…
“Voor bijna alles in Nederland bestaat een universitaire opleiding. Dan is het best wel opvallend dat voor een van de basisvoorzieningen, het beheer van de openbare ruimte, er geen wetenschappelijke opleiding bestaat. Dat is best wel bijzonder. Heel goed dus dat die er nu wel komt.”

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...