Vakpers over MPS

MPS organiseerde in 2022 masterclasses en een slotdebat over de vraag hoe belevingsgestuurd beheer van de openbare ruimte beter kan aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers....
De uitdagingen voor de openbare ruimte – transitieopgaven, vervangingsopgaven en sociale opgaven – komen samen in wijkherontwikkeling. Hiervoor is een integrale aanpak nodig. Dit artikel is gebaseerd op afstudeeronderzoek vanuit...
Beheren is vooruitzien. Dat is de missie, visie én de naam van de website waarop de nog prille Stichting Managing Public Space alle nieuws en activiteiten publiceert over een onbetwist...
Terwijl in planning en ontwerp een uitgebreid wetenschappelijk debat over ‘transities in de openbare ruimte’ plaatsvindt, blijkt beheer hierin nauwelijks een rol te spelen. En dat terwijl beheer een sleutelrol...
[Column Wiebe Oosterhoff] Stadswerk bestaat honderd jaar. Gefeliciteerd! Aan mij de vraag om honderd jaar terug en vooruit te blikken over de rol van stadsbeheer. En dat in 400 woorden…....
De leerstoel Managing Public Space moet overheden, kennisinstellingen en marktpartijennieuwe kennis bezorgen over het beheer van de openbare ruimte. ‘Met alle uitdagingen die op ons afkomen is er een geïntegreerde...