Vakpers over MPS

We staan aan de vooravond van grote ontwikkelingen in hetbeheer van openbare ruimte en infrastructuur. De samenlevingwordt complexer en beheerders en adviseurs staan voor uitdagingenop het gebied van circulariteit, klimaatverandering,biodiversiteit,...
Beheer van de openbare ruimte krijgt niet de aandacht die het verdient, zegt Arjan Hijdra in dit interview met Binnenlands Bestuur van 24 april 2024. Deze maand werd hij aangetrokken...
Stadswerk nummer 8_2023 bevat een beknopte en heldere Nederlandse vertaling van het artikel van Mozafar Saïd, PhD bij MPS “Challenges in managing Public Space, insights from public space management practice”...
De werelden van ontwerp en beheer zijn nu nog te veel versnipperd. Wiebe Oosterhoff en Mozafar Saïd gaan in een dubbelinterview in het blad OTAR in op de sleutelpositie van...
MPS organiseerde in 2022 masterclasses en een slotdebat over de vraag hoe belevingsgestuurd beheer van de openbare ruimte beter kan aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers....
De uitdagingen voor de openbare ruimte – transitieopgaven, vervangingsopgaven en sociale opgaven – komen samen in wijkherontwikkeling. Hiervoor is een integrale aanpak nodig. Dit artikel is gebaseerd op afstudeeronderzoek vanuit...
Beheren is vooruitzien. Dat is de missie, visie én de naam van de website waarop de nog prille Stichting Managing Public Space alle nieuws en activiteiten publiceert over een onbetwist...
Terwijl in planning en ontwerp een uitgebreid wetenschappelijk debat over ‘transities in de openbare ruimte’ plaatsvindt, blijkt beheer hierin nauwelijks een rol te spelen. En dat terwijl beheer een sleutelrol...
[Column Wiebe Oosterhoff] Stadswerk bestaat honderd jaar. Gefeliciteerd! Aan mij de vraag om honderd jaar terug en vooruit te blikken over de rol van stadsbeheer. En dat in 400 woorden…....
De leerstoel Managing Public Space moet overheden, kennisinstellingen en marktpartijennieuwe kennis bezorgen over het beheer van de openbare ruimte. ‘Met alle uitdagingen die op ons afkomen is er een geïntegreerde...