De publieke ruimte als barometer voor het samenleven

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Tijdens de masterclass van 22 september 2022 spreekt Marjan Moris vanuit een sociologische invalshoek over verschillende inzichten ten aanzien van het gebruik en de beleving van publieke ruimtes. 

“Ik ben vooral bezig met de link tussen ‘plaats’ en processen van insluiting en uitsluiting. Hoe we plaatsen zien, vormgeven en beheren heeft effect op wie er wel of niet bij hoort in de samenleving. Ook het omgekeerde houdt mij bezig: Uitsluitingsprocessen creëren hun eigen specifieke routes en plekken. Deze vertellen het verhaal van onze samenleving: wat we belangrijk vinden, wie het voor het zeggen heeft, wat we fatsoenlijk of ongepast vinden. ‘Sociale normen’ en ‘normaliteit’ zijn daarin centrale begrippen.”

Ook ziet Marjan raakvlakken met beheer en openbare ruimte. “De openbare ruimte is voor sociologen een unieke plek omdat zo mensen in contact komen met anderen die van hen verschillen. De betekenis van publieke plekken kan voor al die mensen anders zijn. Hoe een publieke plek eruit moet zien en hoe ze moet worden beheerd, is altijd het resultaat van een onderhandeling van enorm veel verschillende visies, noden, en belangen. En toch zijn er groepen die veel zwaarder wegen in de onderhandeling dan andere.”

“Zoals Ton Hesselmans van Kenniscentrum CROW en bestuurslid van MPS al aangaf in de MPS-nieuwsbrief over de publicatie in CITIES, is het best verbazend dat er niet méér onderzoek is naar het beheer van publieke ruimte. Het is toch een thema dat de gemoederen danig beroert. Ik kwam echter zelf ook al tot de vaststelling dat het een hoop werk is om de verschillende wetenschappelijke perspectieven met hun eigen onderzoekstradities en jargon samen te brengen. Publieke ruimte zit dan ook op een kruispunt van zoveel disciplines. Vertrekken vanuit het beheersvraagstuk in de praktijk om de oefening te maken, lijkt me erg nodig en ook razend interessant.”

 Benieuwd naar het verhaal van Marjan? Meld u hier dan aan.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Tijdens de online en gratis toegankelijke masterclass van 31 oktober 2023 spraken Caroline Nevejan (Chief Science Officer) & Yvonne Jakobs (Directeur Stadswerken) over het verbinden van wetenschap en praktijk in de Gemeente...
Tijdens de online en gratis toegankelijke masterclass van 26 oktober 2023 spreekt John Grin, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, over het thema Maatschappelijk Beheer.   John Grin: “De vormgeving...
Tijdens de masterclass van 19 oktober 2023 spreekt Karolina Doughty, hoogleraar Omgeving, Gedrag en Ontwerp, over het thema Maatschappelijk Beheer.      “Er is veel onderzoek dat aantoont dat groene stedelijke ruimtes...