Interview | Met Jaap Meindersma langs de highlights van Managing Public Space in 2021.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Welke plannen, activiteiten en ontwikkelingen staan dit jaar op de agenda? Jaap Meindersma, voorzitter van stichting Managing Public Space aan het woord.

“Vorig jaar hebben we veel formele stappen kunnen zetten. De stichting is opgezet, het bestuur is geformeerd, veel partijen hebben zich aangesloten en er is een PhD gestart. Managing Public Space is up and running, maar nog steeds in opbouw. Komend jaar gaan veel meer mensen merken dat we er zijn en dat we een stevige ambitie hebben.”

Het eerste onderwijs is van start

“We zijn 2021 krachtig begonnen: het eerste onderwijs voor studenten en vakgenoten is gestart. De pilot bestaat uit drie cursussen. De eerste cursus is in het voorjaar gestart. Een mijlpaal, want het is voor het eerst dat professionals en een groep studenten een wetenschappelijk curriculum volgen met de openbare ruimte als onderwerp.”

Internationaal symposium

“We werken toe naar een internationaal wetenschappelijk symposium. Het internationale netwerk is onwaarschijnlijk belangrijk voor universiteiten. Het is voor WUR interessant om te zien hoe er internationaal gereageerd gaat worden op ons onderzoeksprogramma en de ambitie van het oprichten van een leerstoel.

Nederland is voorloper in beheer en ik denk dat andere landen veel van ons kunnen leren, zowel inhoudelijk als op wetenschappelijk niveau. Er wordt in andere landen nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, terwijl iedereen er dagelijks mee te maken heeft, er miljarden euro’s in omgaan en er duizenden banen mee gemoeid zijn. Ik denk dat buitenlandse universiteiten vooral erg geïnspireerd zijn en ervan overtuigd raken dat het vakgebied beheer van de openbare ruimte gewoon een plek op het podium verdient. Ook wordt het onderzoeksprogramma scherper en rijker als je het in een internationale context kunt plaatsen.”

MPS Connect

“We organiseren activiteiten die mensen uit het vakgebied in aanraking brengen met wetenschappers en omgekeerd. Dat pakken we praktisch aan, bijvoorbeeld met MPS Connect. Stel, je werkt bij een universiteit of een studievereniging en je vindt het interessant wat een wetenschappelijke invalshoek kan doen voor de openbare ruimte. Je wilt rondom dit onderwerp een inspirerend gastcollege organiseren, je zoekt een interessante spreker of een passende stage- of afstudeerplek. Het kan veel tijd en moeite kosten om uit te zoeken wie je hiervoor moet benaderen. Daarom stelden wij MPS Connect samen. Dit is een soort catalogus waarin allerhande namen en activiteiten staan en zo wordt het erg makkelijk het onderwerp aan te bieden.”

Cursusprogramma over circulair beheer

“Ook houden we ons bezig met het ontwikkelen van een jaarlijks cursusprogramma. Steeds behandelen we een ander thema en de cursus is voor iedereen toegankelijk. Dit jaar kozen we voor het onderwerp circulair beheer. In drie sessies wordt vanuit verschillende invalshoeken dit onderwerp belicht. Wetenschappers vertellen over circulair beheer en we laten zien hoe je er filosofisch en sociologisch tegenaan kunt kijken. We willen hiermee laten zien dat je vanuit meerdere perspectieven een onderwerp kunt benaderen. Het onderwerp wordt niet makkelijker, maar je leert meer door verdieping te zoeken. Confused on a higher level, zoals dat heet. Anders dan in het onderwijs van WUR, waar vooral een specifiek aspect  van het vak centraal staat, gaat dit programma vooral om de inhoud.”

“De wat meer traditionele beheerder kiest er vaak voor om een vraagstuk overzichtelijk en eenvoudig te maken. Dat is niet raar, maar als je jezelf niet de ruimte geeft om fundamentelere vragen te stellen, krijg je vaak oplossingen uit het verleden. Als je beheer wilt combineren met hedendaagse vraagstukken, zoals energietransitie of klimaatadaptatie, dan moet je beheer vanuit meerdere invalshoeken gaan benaderen. Je moet jezelf dus andere vragen gaan stellen. Jezelf leren die vragen te stellen is het belangrijkste om het wetenschappelijk niveau van het vakgebied te versterken.”

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...