Specials

Sinds dit jaar organiseert Managing Public Space MPS samen met sponsoren inhoudelijke bijeenkomsten over actuele onderwerpen in de vorm van Specials. Samen bepalen we de inhoud en de opzet van zo’n Special. We zorgen daarbij voor een mix van sprekers uit het beheer en de wetenschappelijke wereld. Het doel is om van elkaar te leren en kennis te koppelen. Dit leidt tot dynamische debatten tussen wetenschappers, beheerders en het publiek waarin gekeken wordt naar het ontrafelen van lastige opgaven. In de laatste Special is er gepraat over hoe integraal te werken op basis van vooraf geformuleerde waarden in de leefomgeving van gemeenten, provincies en waterschappen. En deze waarden te combineren zijn met de huidige transformatieopgaven. Mocht u als sponsor geïnteresseerd zijn om samen een Special te organiseren, neem dan contact met ons op.

Handreikingen voor organisatie-inrichting en samenwerking Royal HaskoningDHV en stichting Managing Public Space nodigen je graag uit voor een Special over de transitie van beheerorganisaties in de fysieke leefomgeving: van vakgericht naar gebiedsgericht beheer. Doel Special Het doel van deze Special is om de transitie naar gebiedsgericht beheer voor beheerorganisaties een...
De wereld en de eisen van de samenleving veranderen voortdurend. En daarmee verandert ook de rol van strategische adviseurs in het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur. Zij helpen organisaties om te gedijen in de complexe en veeleisende omgeving door het ontwikkelen en implementeren van strategieën. Daarbij maken ze...
Beheerders van de provincies praatten, op initiatief van het Vakberaad Beheer & bouw, op 18 oktober 2023 over provinciale beheervraagstukken. Stichting Managing Public Space wil het lopende onderzoeksprogramma verbreden met beheervraagstukken die spelen in de landelijke gebieden. De vraagstukken ‘buiten de stad’ verdienen meer aandacht, omdat daar belangrijke transities en...
Terugblik op de bijeenkomst van MPS en Cyber Advies op 15 juni 2023:   Een reis in waardenland ‘In de jaren negentig waren we gewoon met onderhoud bezig. En die status heeft het woord beheer nog te vaak: Het onderhouden van de openbare ruimte’, begint Sjaak van der Vlies (directeur...
Op 17 mei heeft de allereerste Managing Public Space Special plaatsgevonden, in samenwerking met Oxand. Vera Vlugt nam namens Oxand met enthousiasme de uitdaging op zich om de aftrap van deze Specials te organiseren. Zij zag dit als een uitgelezen kans om Oxand als sponsor een extra steentje te laten...