Kennismaken met bestuurslid Rinus Kuijper

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Rinus Kuijper is bestuurslid van de stichting Managing Public Space als vertegenwoordiger vanuit de wegbeheerders van de provincies. Rinus werkt bij de provincie Gelderland. Ook heeft hij zitting in de commissie Onderzoek & Onderwijs. Wat doet hij en waarom draagt hij de openbare ruimte een warm hart toe? “De grootste uitdaging en tegelijk de grootste kans in de openbare ruimte is een goeie match creëren tussen beheer en bestuur.”

Inspannen voor de openbare ruimte

“Zo’n anderhalf jaar geleden kwam ik als lid van de stuurgroep iAMPro, het kennisportaal voor Assetmanagement in infrastructuur, via CROW in contact met de initiatiefgroep van vijf gemeenten. Deze kopgroep spande zich ervoor in om de grote maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, in te bedden in het beheer van de openbare ruimte. De stichting CROW zet zich in voor een optimaal gebruik van de openbare ruimte en brengt belangrijke spelers in dit vakgebied samen. Het idee van de kopgroep was indertijd om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte ook op een wetenschappelijke en integrale manier vorm te geven. We hebben toen als iAMPro de stap gezet om samen met de kopgroep deze uitdaging aan te gaan.

Ontmoeting wetenschap & praktijk

“Als lid van het bestuur van de stichting Managing Public Space ben ik een verbindende schakel met de commissie Onderzoek & Onderwijs. De belangrijkste taak van deze commissie is de sturing en begeleiding van het onderzoeks- en onderwijsprogramma. Welke onderzoeksvragen zijn het belangrijkst? Welke richting willen we op? Hoe krijgen we het voor elkaar dat de PhD kan starten? Met in het achterhoofd altijd de vraag: hoe laten we de academische wereld en ons veelal praktisch ingestelde vakgebied zo goed mogelijk bij elkaar komen?”

Het vakgebied wordt volwassen

“De beheerwereld is vaak een blinde vlek voor beleidsmakers en bestuurders, totdat er een keer iets misgaat. Een extreem voorbeeld hiervan is het instorten van een brug in het Italiaanse Genua vorig jaar zomer. Dat zet je toch aan het denken: “Hoe is dat bij ons geregeld?” Ik ben ervan overtuigd dat door het ontwikkelen van een goed onderzoek- en leerprogramma we een waardevolle connectie maken tussen praktijk en wetenschap. Hierdoor laten we kansen niet onbenut en maken we ons vakgebied volwassen en sterker.”

Een waardevolle bijdrage

“Ik heb de openbare ruimte altijd een interessant vakgebied gevonden. De insteek was eerder nogal technisch, maar de laatste jaren is de focus meer en meer verschoven naar de wat ‘zachtere’ kanten van het beheer. Vooral de verbinding zoeken tussen de verschillende partijen en hier sturing aangeven boeit me mateloos.

Ik zou het geweldig vinden wanneer ik met pensioen ga, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte een plek gekregen heeft in de academische wereld en ik daar een steentje aan bijgedragen heb.”

 

 

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...