Ton Hesselmans (CROW) blikt terug: “Alle lichten staan op groen”

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Het NCBOR was een mooie gelegenheid om live de wisselwerking te zien tussen de academische wereld en het werkveld.

Ton Hesselmans kijkt met een positief gevoel terug op het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte én het afgelopen jaar waarin het Programma Managing Public Space is uitgewerkt van een idee naar een uitvoerbaar programma.

Check. Check. Check.
“Alle lichten staan op groen, we zijn zo trots als een pauw. Jaap Meindersma gaf het de 28e november mooi aan: Inhoud: check. Kennis: check. Geld: check. In de ochtendsessie van het NCBOR konden we een gedegen plan presenteren waarmee de wetenschap aan de slag kan. Er is aangetoond dat er vanuit de beheerwereld vraag is naar meer strategische en integrale kennis én dat die kennis vooralsnog niet geleverd wordt door het wetenschappelijke veld.”

Participatie van bedrijfsleven
“De sponsering is in principe ook rond. We hebben genoeg financiering om de komende vier jaar vooruit te kunnen: het toont het belang en het draagvlak aan. Het enige wat we nog graag zouden zien is meer participatie vanuit het bedrijfsleven. Zowel in de vorm van sponsering als mee-denkende partijen. Met de extra gelden zouden we wellicht een tweede promovendus kunnen faciliteren en extra activiteiten organiseren om het academische niveau nog verder op te krikken.”

Uitwisseling theorie en praktijk
“In de middagsessie tijdens het congres hebben we een sessie belegd waarin praktijk direct met de wetenschap van gedachte kon wisselen. Vier grote posters lagen op de grond waarop verschillende situaties uit de beheerwereld uitgelicht waren. Bijvoorbeeld: ‘dit industrieterrein moet worden herontwikkeld’ of ‘vervang dit lampje aan de Amsterdamse grachten’. Een wetenschapper van de Wageningen Universiteit liet de beheerders daarop reageren en kon ook direct benoemen over welk achterliggend probleem gesproken werd en welke theorie daarbij past. Heel interessant om te zien en waardevol voor de beheerders én voor Wageningen.”

CampusTalks
“De eerstvolgende activiteit is gepland op 19 maart 2020: CampusTalks. Dit zal plaatsvinden bij de Wageningen University & Research (WUR). De beheerwereld kan daar verder kennis maken met de academische wereld en we laten zien wat de aanpak en plannen van Wageningen zijn.
Iedereen is van harte welkom, dus zet het vast in je agenda en meld je aan via de website: https://www.beherenisvooruitzien.nl/#services

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...