De Beheerders van de toekomst

Reeks met 4 webinars via Teams plus een slotbijeenkomst op locatie over de ontwikkelingen in de beheerwereld en wat daarvoor nodig is op strategisch, operationeel en tactisch niveau. Deze reeks word je kosteloos aangeboden door Platform WOW, CROW Essit en Managing Public Space (MPS).

Het beheren van de openbare ruimte en infrastructuur is een uitdagend werkveld. Denk aan de grote vervangings- en renovatieopgaven, transities op het gebied van klimaat en energie, een beperkte fysieke ruimte en de beperkte beschikbaarheid van vakmensen. Voor beheerders en managers een hele kluif.

In vier webinars en een fysieke slotbijeenkomst bespreken we hoe het werkveld, van strategisch tot en met operationeel, zich gaat ontwikkelen. We gaan met wetenschappers , professionals en elkaar in gesprek over de vragen:

  • Hoe zorg je ervoor dat je goed bent voorbereid om de grote uitdagingen binnen het beheer van de openbare ruimte op te pakken?
  • Hoever kun je vooruitkijken en anticiperen op wat er gaat komen?
  • Wat voor impact heeft dit op de verschillende lagen binnen het werkveld?
  • Hoe bepaal je of je succesvol bent en blijft?

Via praktijkvoorbeelden kijken we naar het (toekomstige) werkveld, we gaan met elkaar op zoek naar het antwoord op deze vragen en we creëren een gezamenlijk beeld van de beheerders van de toekomst. Aan het eind van elk webinar is er tijd voor vragen of discussie.

Na het bijwonen van deze reeks ben jij op de hoogte van de ontwikkelingen in de komende jaren en kun je goed voorsorteren op het strategische, tactische en operationele beheer van de toekomst.

Webinars

6 oktober 2023, 09.00-10.00 uur

Webinar 1: Wie zijn de beheerders van de toekomst?

Terugkijken en presentaties downloaden? Klik hier

3 november 2023, 09.00-10.00 uur

Webinar 2: Wie zijn de strategisch beheerders van de toekomst?

Terugkijken en presentaties downloaden? Klik hier

10 november 2023, 09.00-10.00 uur

Webinar 3: Wie zijn de operationeel beheerders van de toekomst?

Terugkijken en presentaties downloaden? Klik hier

17 november 2023, 09.00-10.00 uur

Webinar 4: Wie zijn de tactisch beheerders van de toekomst?

Terugkijken en presentaties downloaden? Klik hier

13 december 2023

Slotbijeenkomst

Terugkijken en presentaties downloaden? Klik hier

Op de website van Platform WOW vind je alle informatie over het programma en de sprekers per webinar. Hier staan ook de contactgegevens van de inhoudelijk betrokkenen.

Deze reeks werd georganiseerd door Platform WOW, CROW Essit en Managing Public Space (MPS).

  • Platform WOW is een netwerk van en voor overheden, van werkvloer tot bestuur. Het platform brengt beheerders van de weg, vaarweg en het water samen. Het faciliteert kennisdeling, zorgt dat er van elkaars praktijkvoorbeelden en ervaringen geleerd kan worden en het laat mensen elkaar inspireren.
  • CROW is een kennisplatform dat zorgt voor ontwikkeling, borging en verspreiding van praktisch toepasbare kennis voor de infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden en contracteren. Via het netwerk CROW Essit bedient CROW professionals binnen decentrale overheden, Rijkswaterstaat en marktpartijen om hun kennis en inzichten met elkaar te delen rondom maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving, om deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarbij past het netwerk het gedachtegoed van het iAMPro-model voor assetmanagement toe.
  • Managing Public Space brengt wetenschappers en beheerders met elkaar in contact om samen naar de huidige uitdagingen te kijken. MPS en de Wageningen Universiteit & Research (WUR) bieden ook opleidingen aan voor professionals in het beheer én masterstudenten.