Toekomstbestendig maken van de openbare ruimte

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Bij de totstandkoming van een leerstoel MPS wordt door diverse partijen samengewerkt. Royal HaskoningDHV is een van die betrokken partijen die vanaf het begin mee doet. Directeur Transport & Planning Anton van der Sanden en Leading Professional Assetmanagement Eric Delhez leggen uit waarom Royal HaskoningDHV participeert in de totstandkoming van een leerstoel. 

 

Bij elkaar brengen van kennisdomeinen
Anton: “Een leerstoel past goed bij wat wij al een aantal jaar doen: het bij elkaar brengen van verschillende kennisdomeinen, bijvoorbeeld ondergrond, ruimte en omgeving, in één integraal vraagstuk. Je ziet dat gemeenten allemaal een eigen visie hebben. Als we data, kennis en best practices bij elkaar brengen in één geheel, dan kunnen gemeenten en andere overheden daar gebruik van maken.”

Eric: “De openbare ruimte staat onder druk door de groeiende populatie, economische ontwikkelingen en verstedelijking. Daar bovenop komen klimaatverandering en de energietransitie. We hebben nieuwe en integrale oplossingen nodig om de openbare ruimte ook in de toekomst van waarde te laten zijn.”

Kennisdriehoek
Anton: “Kennis van de fysieke en technische kant van de openbare ruimte is slechts één van de drie aspecten die nodig zijn voor een toekomstbestendige openbare ruimte. Het begint bij kennis over de gebruiker van de openbare ruimte. Hoe wordt de openbare ruimte gebruikt?  Hoe wikkelen menselijke stromen zich af in drukbevolkte gebieden? Hoe zorgen we ervoor dat mensen op een goede manier gebruik maken van de ruimte? Daarbij komen ook psychologische elementen om de hoek kijken. De derde tak is de data kant. De technologische ontwikkelingen die ervoor zorgen dat bijna alles mogelijk is. De verdere ontwikkeling en integratie van deze kennisdriehoek van digitalisering, gebruikers en techniek is nodig om de openbare ruimte nu en in de toekomst leefbaar te houden.”

Samen de samenleving verbeteren
Eric: “Naast dat wij financieel sponseren, delen we ook kennis en ervaring. Dat is nodig want de opgave is zo groot dat geen enkele overheid of marktpartij dit in z’n eentje verder kan brengen. Daar is samenwerking voor nodig. Een dergelijke leerstoel is een mooie mogelijkheid voor samenwerking aan de ene kant, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om kennis en ervaring in te brengen en te delen. Dat is kennis waar Nederland en de wereld wat aan heeft.”

Anton: “Enhancing Society Together, samen de samenleving verbeteren, is de missie van Royal HaskoningDHV. Dat geldt ook voor de openbare ruimte. Je kunt het niet alleen. Je moet samen oplossingen realiseren. De tijd is voorbij dat je naar individuele disciplines kijkt. Het mooie aan dit programma is dat dit gaat om een samenwerking met uiteenlopende partijen zoals CROW, universiteiten, de provincies en gemeentes en verschillende bureaus. Nederland is eigenlijk een grote stad, dan moet je niet afzonderlijk gaan denken. We willen samen een visie creëren en het welzijn van mensen verhogen. Daar gaat het om.”

Eric: “Technisch kan het allemaal. Maar het gaat om de mens, die moet centraal staan. Hoe kom je zo snel mogelijk, comfortabel en duurzaam van A naar B? Dat is belangrijk. Met dit programma kunnen overheden en andere betrokken partijen elkaar helpen en gezamenlijk denken. Nederland is te klein voor 200 visies op public space. We hebben een breder perspectief nodig.”

Jonge talenten aantrekken

Eric: “Een ander belangrijk aspect voor onze bijdrage aan de ontwikkeling van een leerstoel is het aantrekken van jong talent. Op dit moment is het lastig om nieuwe mensen te vinden in de markt. Veel beheerorganisaties binnen Nederland zijn aan het verouderen. Nederland, overheden en ingenieursbureaus hebben jonge instroom nodig met nieuwe kennis en mensen die het vak interessant vinden. Wij willen bijdragen aan die impuls om Managing Public Space op een hoger plan te trekken. Dat is niet alleen belangrijk voor ons bureau, maar ook voor Nederland.”

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...