Onderzoek

De stichting MPS richt een internationaal wetenschappelijk en een PhD-netwerk op. Betrokkenen vanuit WUR zijn dr.ir. W.W.Y. (Wendy) Tan (onderzoek), prof. dr. M.M. (Martha) Bakker, dr. G. R. (Robbert) Biesbroek, dr. B.B.D. (Barbara) TempelsE.(Eva) Duivenvoorden MSc en M (Mozafar) Säid.

Inmiddels zijn er twee promovendi bezig met hun MPS-onderzoek. Dit gaat over fundamentele vragen over hoe toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte eruit kan zien. Het onderzoek van Duivenvoorden (promotor: prof. M Bakker) focust zich op het sturen van beheer vanuit een waardeperspectief. Säid (promotor: dr. R Biesbroek) onderzoekt hoe en op welke manier integraal coördineren van beheer klimaatadaptieve openbare ruimte mogelijk kan maken.

In 2022 werd het inaugurele symposium IAMPublicSpace gehouden in Wageningen. Deelnemers dachten daarbij drie dagen lang na en discussieerden over toekomstbestendig beheer. In 2020 publiceerde de WUR een publicatie onder de naam “Managing public space – A blind spot of urban planning and design” in het internationaal gerenommeerde vakblad Cities.

"Vanuit een integrale visie kijken naar beheer, fundamenteel onderzoek doen en wetenschappelijk onderwijs aanbieden."