Onderzoek

De stichting MPS richt een internationaal wetenschappelijk en een PhD-netwerk op. Betrokkenen vanuit WUR zijn dr.ir. W.W.Y. (Wendy) Tan (onderzoek), prof. dr. M.M. (Martha) Bakker, dr. G. R. (Robbert) Biesbroek, dr. B.B.D. (Barbara) TempelsE.(Eva) Duivenvoorden MSc en M. (Mozafar) Säid. Dr. Ir. Arjan Hijdra is in april 2024 aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Het aantrekken van Arjan is de opmaat naar de zo gewenste leerstoel Managing Public Space.

Twee promovendi zijn bezig met hun MPS-onderzoek. Dit gaat over fundamentele vragen over hoe toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte eruit kan zien. Het onderzoek van Duivenvoorden (promotor: prof. M. Bakker) focust zich op het sturen van beheer vanuit een waardeperspectief. Säid (promotor: dr. R Biesbroek) onderzoekt hoe en op welke manier integraal coördineren van beheer klimaatadaptieve openbare ruimte mogelijk kan maken.

Arjan gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als buitengewoon hoogleraar als doel. Hij blijft naast zijn werkzaamheden bij de WUR ook senior adviseur bij Rijkswaterstaat. “Ik ben vereerd om de rol van kandidaat voor buitengewoon hoogleraarop te pakken”, aldus Arjan....
Mozafar Saïd (MPS/WUR) en Barbara Tempels (PhD WUR) hebben onderzoek gedaan naar obstakels in het beheer van de openbare ruimte. Het huidige sectorale bestuursmodel blijkt niet geschikt te zijn om de functionaliteit en kwaliteit van de openbare ruimte optimaal en voor de lange termijn te garanderen. Said en Tempels schetsen...
In 2020 publiceerde de WUR een publicatie onder de naam “Managing public space – A blind spot of urban planning and design” in het internationaal gerenommeerde vakblad Cities. Klik hier voor de publicatie.
"Vanuit een integrale visie kijken naar beheer, fundamenteel onderzoek doen en wetenschappelijk onderwijs aanbieden."