MPS bestaat dankzij Sponsoren

Zonder de betrokkenheid en (financiële) bijdragen van partners kan de stichting geen programma laten ontwikkelen. De stichting zoekt daarom partners, die samen met andere instanties en organen richting willen geven aan de toekomst van ons vakgebied.

Sponsoren van MPS

MPS presenteert met trots haar sponsoren:

Waarom sponsor worden van MPS?

De stichting Managing Public Space tilt samen met u het beheervakgebied naar een hoger plan. Daarbij bent u direct betrokken en krijgt u waardevolle informatie voor uw organisatie. U helpt mee het vakgebied aantrekkelijk te maken voor nieuwe generaties. U draagt bij aan een succesvol, wetenschappelijk ondersteund en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte.

Sponsoren van MPS:

  • Maken deel uit van een innovatief netwerk,
  • Hebben inzicht in de onderzoekagenda,
  • Krijgen voorrang bij het verdelen van de beperkte onderwijsplaatsen,
  • Hebben een voorkeursplek bij de activiteiten,
  • Mogen (onderzoeks)ideeën inbrengen bij de stichting

Interesse om samen met ons richting te geven aan de toekomst van ons vakgebied?
Klik op de onderstaande button voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden.

"Vanuit een integrale visie kijken naar beheer, fundamenteel onderzoek doen en wetenschappelijk onderwijs aanbieden."

Toekomstplannen

De eerste stappen naar het verbinden van wetenschap en beheer zijn gezet. Wat wil de stichting nog meer doen? Zorgen voor meer aanwezigheid in het (inter)nationaal debat over de openbare ruimte. En inzetten op het verder versterken van de verbinding met andere universiteiten, nationaal en internationaal. Ook vindt de stichting dat het debat gevoed moet worden; er zijn veel onderzoeksvragen die roepen om antwoord. Om dit te kunnen doen wil de stichting zo snel mogelijk een buitengewoon hoogleraar en een extra PhD aanstellen. Kortom: versnellen en verdiepen.