Ronald Gerritsen: ‘Vervangen is een kans voor vernieuwen’

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Directeur Beheer bij de Gemeente Leiden en voorzitter van de stuurgroep Leerstoel Ronald Gerritsen over de toekomst van de leerstoel MPS.

Gerritsen is, samen met de vier managers Beheer van de gemeenten Almere, Rotterdam, Zwolle en Zoetermeer initiatiefnemer, voor de leerstoel. Wat is zijn visie op de leerstoel en wat verwacht hij voor de toekomst? “We hebben gezien dat als het gaat om stedelijke ontwikkeling er verschillende universiteiten zijn waar dat vak wordt onderzocht en gedoceerd. Als het gaat om het beheer vak, is dat niet zo. Het is nodig dat er meer wetenschappelijke onderbouwing komt van het werk dat wij doen. Net als opleiding en scholing voor het mooie vak Beheerder.”

Van in standhouden naar vooruitkijken
“De rol van Beheerder verandert sterk. Beheren was altijd het in standhouden van kapitaalgoederen in de buitenruimte. Een weg werd aan het einde van zijn levensduur vervangen op dezelfde grondslag als uit de tijd waarin die oorspronkelijk werd aangelegd.  Anno 2019 beheren we toekomstgericht. We richten de weg zo in dat deze niet het verkeer van de afgelopen 40 jaar kan afwikkelen, maar het verkeer van de kómende 40 jaar. Vervanging is een kans voor vernieuwing. In Leiden combineren wij in de wijken de vervanging van riolering, drainage, verhardingen, groen en straatmeubilair zodat we wijken echt in het nieuw kunnen steken. We nemen daarbij de grote thema’s energietransitie en klimaatadaptatie mee. Het is natuurlijk veel goedkoper om werk met werk te maken, dan de werkzaamheden afzonderlijk uit te voeren. Het bundelen van vervangingsonderhoud geeft maar eenmaal overlast in de wijk en participatie in de wijk kan goed en integraal worden georganiseerd. De rol van de beheerder wordt daardoor anders. In Almere noemen de beheerders zich daarom ‘stadsvernieuwers’ en in Rotterdam is het motto van Beheer: ‘Beheer is het nieuwe Ontwerp’. Er gaat veel geld om in het onderhoud van de publieke ruimte in Nederland. We zijn gek als we de kans laten liggen om het moment van vervangingsonderhoud niet te benutten voor wijkvernieuwing, klimaatadaptatie en energietransitie.”

Battle for talent
“Naast dat wij willen dat er wetenschappelijke onderbouwing komt voor ons (nieuwe) handelen, willen we ook dat er meer mensen in Nederland worden uitgenodigd en verleid om zich in dit interessante werkterrein te verdiepen. Op de arbeidsmarkt is er een toenemende batte for talent. Door te investeren in wetenschappelijke opleiding en scholing kunnen we aan die strijd meedoen en kunnen de Beheerders van de toekomst nu opgeleid worden.”

Meedenken vanuit de praktijk
“Ik vind het belangrijk dat de resultaten van de Leerstoel aansluiten bij de praktijk en direct toepasbaar zijn in de praktijk. Vandaar dat we ook vanuit de praktijk van Beheer meedenken over de opzet van de Leerstoel, de keuze voor de onderzoeksvragen en de vertaling naar opleiding en scholing. Zodat niet eerst vier jaar onderzoek gedaan wordt en dan nagedacht wordt over de aansluiting bij de praktijk. Deze leerstoel gaat ons enorm helpen. Er is geen enkel land ter wereld waar het beheer van de openbare ruimte zo goed geregeld is als in Nederland. Dat hebben we met elkaar voor elkaar gekregen. Alleen missen we de wetenschappelijke onderbouwing en de opleidingen voor het mooie vak van Beheerder. Als we niet alleen op basis van experimenteren kennis op doen maar ook vanuit de wetenschap kennis krijgen aangereikt over wat het beste is om te doen, is dan een grote stap vooruit.”

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...