DutchEnglish
DutchEnglish

Ontwikkelingen leerstoel MPS: “Inhoud: check. Organisatie: check. Geld: check”

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Vorig jaar tijdens het NCBOR 2018 in Almere werd het initiatief voor de leerstoel Managing Public Space gepresenteerd. Hoe staat het er één jaar later voor?

Tijdens het NCBOR 2019 op 28 november j.l. is de huidige stand van zaken gepresenteerd. Wat is er allemaal gebeurd in het afgelopen jaar en wat staat nog op de planning? Jaap Meindersma is concerndirecteur Duurzame Stad en Leefbaarheid bij de Gemeente Almere en een van de initiatiefnemers voor de leerstoel. Hij vertelt over de drie belangrijkste stappen die genomen zijn.

Wetenschappelijk landschap
“Onze droom van een leerstoel en een opleiding komt echt dichterbij. Na de presentatie van het idee vorige jaar reageerde iedereen enthousiast, maar daarna begon het echte werk pas. Eerst moest worden getoetst of het inhoudelijk een interessant wetenschappelijk gebied is. Er is door de WUR gekeken hoe het academische landschap eruitziet en of er ruimte is voor opleidingsaanbod. Het antwoord daarop is volmondig ja.”

Bestuur van de stichting
“We zijn begonnen met het opzetten van een stichting die de contactpartner wordt van de Universiteit van Wageningen. Er gaat veel werk inzitten in het uitdenken van de doelstelling, de ondersteuning van de werkgroepen en selecteren wie er in de raad van toezicht en raad van commissarissen komen. De statuten voor de stichting zijn nu grotendeels klaar. De laatste stap is dat de stichting de rol van de stuurgroep overneemt.”

Financiële middelen
“We hebben voldoende geld bij elkaar gekregen om verder te kunnen. In verhouding met het totale beheerbudget van Nederland is het maar een druppel op de gloeiende plaat, maar er is veel geld nodig om een wetenschappelijk programma op te zetten. Zonder geld geen stichting en zonder stichting geen leerstoel. Drie belangrijke punten hebben we kunnen afvinken dit jaar. Inhoud: check. Organisatie: check. Geld: check. De eerste formele stap is nu het starten met een PHD/onderzoeksgroep en met een modulair opleidingsaanbod. Hopelijk krijgt dat op termijn een vervolg met een leerstoel.”

NCBOR 2020
“Wat ik tijdens het NCBOR 2020 wil zeggen? Ik hoop dat niet ik op het podium sta, maar iemand uit Wageningen die kan vertellen waar hij of zij onderzoek naar aan het doen is. En dat er een academisch programma aan het ontstaan is. Dat er drie masterstudenten die een eerste aanraking hebben gehad met het vakgebied een workshop geven die aansluit op de praktijk. Nu zijn het nog processen, het zou gaaf zijn als mensen volgend jaar de eerste concrete resultaten kunnen zien.”

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

In februari en maart starten twee MPS cursussen aan de Wageningen Universiteit (WUR). Als beheerder heeft u te maken met complexe beheeropgaven in de openbare ruimte die spelen op verschillende...
Beheerders van de openbare ruimte moeten meer oog krijgen voor belevingskwaliteit en inclusiviteit. Niet door daar, in lijn met de technische kwaliteit, strakke normen voor op te stellen, maar door...
UPDATE: Deze bijeenkomst wordt verplaatst naar 2023. U ziet op deze website zo snel mogelijk de nieuwe datum. MPS organiseert op 1 december vanaf 14.00 uur speciaal voor sponsoren een...