‘We hebben een integrale kijk op de openbare ruimte nodig’

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

De stichting Managing Public Space wordt door veel sponsoren ondersteund. Hoe kijken zij tegen de komst van een academisch leertraject aan? Aan het woord: Francien Plooy, Hoofd Wijkzaken bij de Gemeente Breda.

‘Veel ontwikkelingen die zich nu afspelen hebben direct invloed op de openbare ruimte. De opvallendste is de verandering van het klimaat. Het is nog nooit zo heet en droog geweest. In Breda is het groen en de kwaliteit van de verharding in de afgelopen jaren hard achteruit gegaan. De bomen en struiken sterven als gevolg van de hete zomers. Bomen zoeken hun weg naar het vocht dat er nog wél is en drukken de verharding omhoog. Nog een belangrijke ontwikkeling: we willen in Nederland veel nieuwe woningen. Ook in Breda bouwen we er zo’n 6000 woningen bij. Dat betekent dat de openbare ruimte in de stad zich verder gaat verdichten. Daarnaast is digitalisering van de openbare ruimte – denk bijvoorbeeld aan slimme laadpalen – een belangrijke verandering. Ik zie dat er behoefte is aan deskundigen die het hele werkveld kunnen overzien. Die breder kunnen kijken dan de klassieke beheerder.’

Een breder perspectief

‘Het inrichten van de openbare ruimte lijkt misschien simpel: wat gaan we met deze beschikbare vierkante meter doen? Komt er een terras te staan? Gaat er een fiets overheen rijden of een auto? Planten we een boom of wordt het water? Maar zo makkelijk is het niet. Alle ontwikkelingen moeten worden meegenomen. Hoe zwaar weegt het ene onderwerp en wat is de consequentie van een bepaalde beslissing? Hoe gaan we de stad gebruiken? Hoe ziet de stad er over tien jaar uit? Op allerlei fronten moeten we met elkaar in gesprek. Voor deze integrale kijk op de openbare ruimte hebben we wetenschappelijke deskundigen nodig.’

Participatieve gemeente

‘Breda is een vrij participatieve gemeente als het gaat over omgaan met het beheer van de openbare ruimte. We werken goed samen met verschillende wijken en dorpen, maar vooral met de mensen uit de stad. We vragen graag hun mening over hun buurt en wijk, zij zijn daar de echte deskundigen. We doen ook ons best ons procesprogramma zo goed mogelijk in te richten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de planning om straten aan te pakken. Dat proces doen wij samen met woningbouwcoöperaties en kabel- en leidingexploitanten. Als we een straat aanpakken doet de woningbouw tegelijk onderhoud aan de huizen en wordt er meteen een nieuwe gasleiding getrokken. Zo is de planning optimaal en hebben bewoners zo min mogelijk overlast.’

De kracht van de openbare ruimte

‘De openbare ruimte kan een grote bijdrage leveren aan hoe veilig en gezond je je voelt. Buiten zijn, de zon op je gezicht voelen, andere mensen ontmoeten, kinderen die de ruimte hebben om te spelen, buiten kunnen sporten: het levert allemaal plezier op. Ik lever graag een bijdrage om de ruimte waar dit zich allemaal afspeelt – de openbare ruimte – mooier, duurzamer en toekomstbestendig te maken. Je mag me er zelfs midden in de nacht voor wakker maken.’

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...