Het vak ‘Planning, ontwerp en beheer: transities in de openbare ruimte’ verbreedt en verfrist je blik.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Dubbelinterview met oud-cursisten Romy Beukeboom en Frank van Delft.

Romy Beukeboom is tweedejaars masterstudent Spatial Planning aan de WUR en Frank van Delft werkt als business developer bij landschapsontwikkelingsbureau HOEK. De twee ontmoetten elkaar in het voorjaar van 2021 tijdens het vak Planning, ontwerp en beheer: transities in de openbare ruimte, waar ze samenwerkten in een project. In maart 2022 gaat het vak opnieuw van start. Romy en Frank vertellen waarom deze cursus van toegevoegde waarde is voor professionals én studenten.

Wat trok jullie aan in het vak Planning, ontwerp en beheer: transities in de openbare ruimte?

Romy: ‘De nieuwheid. Het is een recent ontwikkeld programma waarin de meest actuele ontwikkelingen van het vakgebied zijn opgenomen. Ook de combinatie van de deelnemers, studenten en professionals vond ik erg aantrekkelijk. De master die ik volg heeft niet altijd een praktisch en pragmatisch aspect. Het in contact komen met het werkveld vond ik terug in dit vak.’

Frank: ‘In januari 2021 ben ik na twaalf jaar teruggekeerd bij HOEK. Andre Hoek, de directeur-eigenaar, was betrokken bij het opzetten van deze cursus en vond het echt iets voor mij. Ik ben een ‘nieuwe’ rot in het vak, heb een brede blik op de buitenruimte en met deze cursus weet ik weer precies wat er speelt in ons vakgebied.’

Wat houdt het vak in?

Frank: ‘Het eerste gedeelte bestaat uit colleges van verschillende professoren over onderwerpen zoals circulariteit en de integrale aanpak van een ontwerp. Voor mij een goede kennisopfrisser! Daarna volgde het Living Lab, waarin studenten samen met professionals/beheerders in groepen aan een vraagstuk werkten. In ons geval was de wijk Schuilenburg in Amersfoort het onderwerp. De verschillende groepen hadden elk hun eigen focus, zoals groen, water of sociale cohesie. Een ander onderdeel was Stand in the shoes. Studenten werden een op een gekoppeld aan een professional om een vraagstuk uit het werkveld op te lossen. In ons geval een advies aan HOEK.’

Romy: ‘In het Living Lab stond de samenwerking tussen studenten en professionals centraal. Bij Stand in the shoes werd ik aan Frank gekoppeld en benaderde ik een vraagstuk waar Frank tegenaan loopt bij HOEK vanuit mijn perspectief.

Wat vond je het meest inspirerend?

Romy: ‘Voor mij was het een soort reality check. Als student formuleer ik een onderzoeksvraag waarmee ik een deel van een maatschappelijk probleem hoop op te lossen. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Er spelen meer belangen dan je in een onderzoek vaak kunt aanraken. Wat ik ook ervaarde: studenten denken eerder outside the box en zijn wellicht een tikje naïef, en beheerders kijken met een pragmatische blik. Ik vond het interessant en uitdagend om dat raakvlak te zoeken.’

Frank: ‘Wat ik vooral inspirerend vond, is de verfrissende blik van studenten. De opdrachten leenden zich ervoor om met een leeg canvas en vanuit verschillende disciplines een vraag te benaderen. Hoe neem je het veranderde klimaat mee in een ontwerp? Wat betekent het ontwerp voor circulariteit, het groen, de waterberging? Je stuit op botsende belangen, zoals parkeren versus biodiversiteit. Uiteindelijk vind je samen een oplossing en kom je weer een stap verder.’

Waarom verdient dit vak een plek in de agenda’s van studenten en beheerders?

Romy: ‘Alle relevante thema’s komen voorbij. Ook het persoonlijke ontwikkeltraject, dat door de weken heen vervlochten zit, heeft me waardevolle inzichten gegeven. In het Living Lab hebben we de tijd genomen om over de loopbaan van professionals te praten. Voor studenten is dat erg leerzaam, je weet beter wat je uiteindelijk met je master kunt.’

Frank: ‘Het vak verbreedt en verfrist je blik, met name door de combinatie van studenten en professionals. Het geeft een integrale en multidisciplinaire aanpak om naar een probleem te kijken: in de huidige tijd een vereiste om goed mee te komen. Voor beheerders die al wat meer door de wol geverfd zijn, zou het goed zijn zich deze zienswijze eigen te maken. Als beheerders en wetenschappers meer aan de voorkant van een proces met elkaar praten, en gezamenlijk tot een conclusie komen, komen daar allerlei voordelen uit voort. Kostenbesparing, maar ook een betere en mooiere buitenruimte.’

Frank richt zich enthousiast tot Romy: ‘Jouw advies uit Stand in the shoes hebben we ter harte genomen. Jouw conclusies waren tweeledig: geef advies vooraan in het proces en geef tools en handreikingen tijdens het proces. Wat we hebben besloten: Andre Hoek blijft betrokken, maar maakt plaats voor een nieuwe algemeen directeur die zich richt op een advies- en kenniscentrum. Zo doen we meer aan de voorkant van een project en door advies te geven over verschillende thema’s, waaronder invasieve soorten, dak- en gevelgroen en biodiversiteit blijven we relevant. Dit sluit perfect aan bij jouw visie.’ Romy: ‘Wat goed om te horen dat mijn advies niet in een document blijft staan, maar dat er echt iets mee gebeurt!’

Nieuwsgierig geworden? Kijk hier voor meer informatie of schrijf je direct in.

De cursus Planning, ontwerp en beheer: transities in de openbare ruimte loopt van 14 maart tot en met 4 mei 2022. Inschrijven kan tot en met 24 februari 2022.

Sponsoren van stichting Managing Public Space hebben voorrang bij inschrijving.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...