Het doel is de wetenschap met de beheerwereld te verbinden. Daarvoor organiseert MPS, samen met de Wageningen Universiteit (WUR) onderwijs, onderzoek en bijeenkomsten.

Onderwijs

De WUR startte begin 2021 als eerste universiteit met een serie vakken (cursussen) over beheer en onderhoud openbare ruimte. Niet alleen het onderwerp is bijzonder, ook de deelnemers zijn uniek! Het vak is namelijk voor professionals én studenten. Zij leren samen en maken zo de verbinding tussen beheer en wetenschap. Coördinator MPS onderwijs: dr.ir. M. (Marlies) Brinkhuijsen

Onderzoek

In 2020 publiceerde de WUR in het internationaal gerenommeerde vakblad Cities een publicatie onder de naam “Managing public space – A blind spot of urban planning and design”. Inmiddels startte al een promovendus en twee buitenpromovendi met hun MPS-onderzoek. Daarnaast richt de stichting een internationaal wetenschappelijk en een PhD netwerk op.
Betrokkenen vanuit WUR: dr.ir. W.W.Y. (Wendy) Tan (onderzoek) en E. (Eva) Duivenvoorden MSc (PhD).

Bijeenkomsten | verbinding beheerpraktijk en wetenschap

De stichting organiseert diverse activiteiten om de beheerwereld en de wetenschap met elkaar in contact te brengen. De stichting MPS organiseert themasessies waarin wetenschappers de diepte ingaan rond complex beheer, bijvoorbeeld het thema circulair beheren. Een andere activiteit is beheerders en wetenschappers met elkaar – in de wijk – in gesprek te laten gaan over de beleving van de openbare ruimte. 

Klik in de onderstaande zoekbalk voor een verslag van recente bijeenkomsten of kijk op de agenda voor komende bijeenkomsten. Via het MPS YouTube kanaal kunnen recente bijeenkomsten teruggekeken worden.

"Vanuit een integrale visie kijken naar beheer, fundamenteel onderzoek doen en wetenschappelijk onderwijs aanbieden."