Het doel van Managing Public Space is de wetenschap met de beheerwereld te verbinden. Daarvoor organiseert MPS samen met de Wageningen University & Research (WUR) onderwijs en onderzoek. Ook worden in samenwerking met organisaties in de beheerwereld bijeenkomsten over relevante thema’s georganiseerd.

Managing Public Space wil de wetenschap verbinden met de vraagstukken uit de beheerwereld, want zo komen theorie en praktijk samen en ontstaan vernieuwende inzichten die leiden tot (wetenschappelijke) onderzoek, agenda’s en praktische adviezen. Door het uitdragen van de wetenschappelijke kennis kan deze benut kan worden in de praktijk van de beheerwereld en vertaald worden naar beleid, strategie, processen en werkwijzen.

Bijeenkomsten | verbinding beheerpraktijk en wetenschap

Om meer verbinding tussen wetenschap en praktijk te creëren, organiseert Managing Public Space verschillende activiteiten. Zo worden er masterclasses georganiseerd waarin wetenschappers ingaan op veranderingen in het beheer van de openbare ruimte. Hierbij bespreken zij maatschappelijke thema’s, zoals de transitie van de openbare ruimte met circulair en klimaatneutraal beheer.

Daarnaast organiseert MPS samen met een sponsor zogeheten Specials. Tijdens deze Specials worden sponsoren en belangstellenden uitgenodigd voor een thema waarbij wetenschappers in gesprek gaan met beheerders. Dit is een mooie manier om kennis te vergaren en te delen. De inzichten van zowel de masterclasses als de Specials worden vastgelegd in verslagen, waardoor de kennis breder wordt gedeeld dan alleen onder de deelnemers.

Ten slotte organiseert MPS in samenwerking met Wageningen University and Research (WUR) het internationale symposium: I.A.M. Public Space. Het eerste symposium, met als titel ‘Future-proof management of public space’, vond plaats in 2022 en had als doel grenzen te verleggen in de wetenschappelijke discussie over het beheer van de openbare ruimte. Hiermee wilde het symposium een bijdrage leveren aan het toekomstgericht en –bestendig maken van het vak.

"Vanuit een integrale visie kijken naar beheer, fundamenteel onderzoek doen en wetenschappelijk onderwijs aanbieden."