De ambities voor 2020 van de Kopgroep Beheer

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sinds de oprichting van de Kopgroep Beheer nu drie jaar geleden, zijn al veel balletjes gaan rollen.

De plannen voor een leerstoel zijn samen met de stuurgroep van iAMPro kenbaar gemaakt en de haalbaarheid daarvan is onderzocht en bevestigd. De hypothese van de Kopgroep dat wijkschaal het beste niveau is om transities uit te voeren is getoetst en er is een marketingstrategie uitgedacht. Wiebe Oosterhoff: “We hebben al best veel bereikt, maar nu is het tijd om vervolg stappen te zetten.” Wat zijn de drie hoofd ambities van de Kopgroep Beheer voor 2020?

  1. Oprichting Atelier Beheer

“In de Kopgroep Beheer zitten momenteel vijf gemeentes, maar er komen er meer bij. Het idee is ook om onder mijn leiding een Atelier Beheer op te richten. Iedere gemeente stelt dan een of twee mensen beschikbaar voor het Atelier. Op die manier kunnen we samen handen en voeten geven aan de thema’s die spelen binnen de Kopgroep. De bedoeling is dat het Atelier dit jaar nog van start gaat.”

  1. Ontsnipperen Beheerwereld

“De beheerwereld bestaat momenteel uit zo’n dertig verschillende clubs en netwerken, van CROW tot Stadswerk. Deze versplintering maakt samenwerken lastig. Dit helpt de beheerwereld in zijn totaliteit niet. Daarom willen we meer met één mond gaan spreken. Dan wordt onze stem luider en kunnen we een gerichte lobby naar Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten organiseren.

  1. Marketingstrategie follow up

“Vorig jaar is in samenwerking met een marketingbureau een traject gestart dat heeft geleid tot inspirerende inzichten. Het plan is nog niet verder uitgerold, dus een van de ambities voor dit jaar is om hier mee verder te gaan. We willen ons vooral richten op andere sectoren. We hoeven onze eigen wereld niet te overtuigen dat wat we aan het doen zijn goed is. Het gaat er vooral om met een bredere vizier te kijken. We willen betere banden met de onderwijswereld, zowel universiteiten als hbo-opleidingen.”

Waardering voor werk

“Het is goed om te zien dat er enthousiasme is voor onze plannen binnen de beheerwereld en dat er steeds meer sporen ontstaan. Het is een mooie waardering voor ons werk en een teken dat we iets goed te pakken qua werk. Die lijn wil ik graag voorzetten dit jaar.”

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

MPS organiseerde in 2022 masterclasses en een slotdebat over de vraag hoe belevingsgestuurd beheer van de openbare ruimte beter kan aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers....
Mooie inzichten, maar ook nieuwe vragen over de waarde van de openbare ruimte. Deze werden gedeeld tijdens de bijeenkomst die Cyber Advies en Managing Public Space (MPS) organiseerden in juni....
Je kunt als beheerder in de openbare ruimte werken met waarden, maar dan moet je wel weten welke waarden belangrijk zijn én hoe je deze meet en beoordeelt. Op donderdag...