Bas Boonstra: ‘Beheer gaat over impact op de samenleving’

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Hoe kijkt Bas Boonstra, manager beheer openbare ruimte bij Antea Group aan tegen het beheerder vak en de komst van de leerstoel MPS?

Bas Boonstra is manager beheer openbare ruimte bij Antea Group. De ruim 60 adviseurs in zijn adviesgroep werken dagelijks aan beheer van de leefomgeving door het hele land. Antea Group is een internationaal advies- en ingenieursbureau op het gebied van milieu, infrastructuur, stedenbouw, leefomgeving en water. Hoe kijkt hij aan tegen het beheerder vak en de komst van de leerstoel MPS?

Klaarstomen voor toekomst
“Als ik kijk naar alle ontwikkelingen die op ons afkomen, zoals klimaatverandering, energietransitie en verduurzaming, dan zijn dat allemaal ontwikkelingen die plaatsvinden in de voor- en achtertuin van de beheerder. Vandaar dat het belangrijk is dat er een leerstoel komt. Waar we nu tegen aanlopen, is bijvoorbeeld vergrijzing bij de overheid. Hierdoor gaat veel kennis de organisaties verlaten. En het vak wordt meer multidisciplinair. De beheerder van de toekomst moet niet alleen bedenken dat de deklaag van een fietspad aan vervanging toe is, maar breder kijken en nadenken dat straks wellicht het langzame en snelle fietsverkeer van elkaar gescheiden moet worden. Ik hoop dat een wetenschappelijke opleiding beheerders op die manier leert kijken en klaarstoomt voor de toekomst. Het geeft het vak meer body.”

Niet sexy
“Beheer is een ingetogen discipline. Als ik kijk naar mijn eigen club werken daar mensen uit verschillende disciplines, van civiele techneuten tot psychologen. Er is niet één opleiding beheer. Het wordt vaak ook niet gezien als sexy vak. Terwijl júist de beheerder tal van bestuurlijke doelen kan realiseren. Immers, de beheerder beschikt over een groot areaal aan assets, zet dagelijks tal van maatregelen in gang: van onderhoud tot grootschaliger vervanging en reconstructies. De beheerder heeft hiervoor ook budget beschikbaar, tot wel 10% van de gemeentebegroting. Natuurlijk is dat budget vaak niet toereikend om alle ambities te realiseren en zullen er keuzen gemaakt moeten worden. Beheerder zullen meer dan voorheen duidelijk moeten maken wat ze bijdragen aan de bestuurlijke doelen. Het gaat niet meer om onderhoud van een deklaag, maar om mobiliteit en doorstroming. Het gaat niet over vervanging van riolering, maar om tegengaan van water op straat of in de huizen. Het gaat niet om onderhoud van groen, maar om voorkomen van hittestress en stimuleren van gezond gedrag, bewegen en ontmoeten.”

Beheerder in plaats van dokter
“De komst van de leerstoel geeft een nieuwe boost vaan het vak. De beheerder zit in de prachtige positie om regisseur te zijn van de verbetering van onze leefomgeving, maar beseft dat soms nog onvoldoende. Ik verwacht dat de opleiding bijdraagt aan bewustwording van de kracht van beheer en de unieke positie en de kansen van de beheerder. Ik verwacht dat het makkelijker wordt om personeel van de toekomst op te leiden en mensen enthousiast te maken voor het vakgebied. Het is echt een volwaardige studie. Beheer gaat over de impact op de samenleving en van een stad als geheel. Het wordt bijvoorbeeld steeds warmer. De beheerder kijkt vooruit en ziet erop toe dat er meer bomen geplant worden om de hitte in de stad tegen te gaan. Als je in de toekomst niet kunt slapen omdat het te warm is, ga dan niet naar de dokter die je pillen voorschrijft, maar naar de beheerder. Die kan ervoor zorgen dat het koeler wordt in de stad. Het mag veel bekender worden hoe groot de impact van beheerders is. Ik hoop dat toekomstige studenten dat in zien.”

Bas schreef voor Stadwerk een column ‘Ode aan Leo’ over de beheerder. Lees hier de column.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Tijdens de online en gratis toegankelijke masterclass van 26 oktober 2023 spreekt John Grin, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, over het thema Maatschappelijk Beheer.   John Grin: “De vormgeving...
Tijdens de masterclass van 19 oktober 2023 spreekt Karolina Doughty, hoogleraar Omgeving, Gedrag en Ontwerp, over het thema Maatschappelijk Beheer.      “Er is veel onderzoek dat aantoont dat groene stedelijke ruimtes...
Tijdens de masterclass van 5 oktober 2023 spreekt Machiel van Dorst, hoogleraar Omgeving, Gedrag en Ontwerp, over het thema Maatschappelijk beheer.       “Maatschappelijk beheer begint bij bewustzijn over hoe we...