Internationaal

De stichting MPS onderschrijft het belang van samenwerking met binnen- en buitenlandse deskundigen. Daarom investeert MPS ook in een internationaal wetenschappelijk netwerk. Het doel is het stimuleren van de wetenschappelijke discussie over het beheer van de openbare ruimte om zo een bijdrage te leveren aan het toekomstgericht én toekomstbestendig maken van het vak.

Het internationale symposium I.A.M. Public Space 2024 wordt van 3 tot 5 juni georganiseerd in Alnarp in Zweden. Het thema is Exploring values of the management of public space. Dit International Academic symposium on Managing Public Space (I.A.M. Public Space) is bedoeld voor wetenschappers die (internationaal) onderzoek doen naar innovatief...
In 2022 werd het inaugurele symposium I.A.M. Public Space gehouden in Wageningen. Deelnemers dachten daarbij drie dagen lang na en discussieerden over toekomstbestendig beheer.