‘MPS-cursus was een cadeautje’

2023 was een mooi jaar voor de Arnhemse Stadsdeelmanager Wijkonderhoud openbare ruimte, Vivienne van Sante. Gemeente Arnhem won het NK-tegelwippen én de Beste Bermbokaal van de provincie Gelderland/Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Maar voor haar persoonlijk was het volgen van de MPS-cursus Transities in de openbare ruimte: planning, ontwerp en beheer een cadeautje aan zichzelf én aan […]

Beheer vervult sleutelpositie in grote maatschappelijke opgaven

De werelden van ontwerp en beheer zijn nu nog te veel versnipperd. Wiebe Oosterhoff en Mozafar Saïd gaan in een dubbelinterview in het blad OTAR in op de sleutelpositie van het beheer van de openbare ruimte in grote maatschappelijke opgaven. Bron: OTAR, december 2023 Klik hier voor het dubbelinterview. Klik hier voor meer informatie over […]

Community well-being en openbare ruimte 

Tijdens de masterclass van 19 oktober 2023 spreekt Karolina Doughty, hoogleraar Omgeving, Gedrag en Ontwerp, over het thema Maatschappelijk Beheer.      “Er is veel onderzoek dat aantoont dat groene stedelijke ruimtes het mentale en fysieke welzijn bevorderen. In mijn werk probeer ik de sociale mechanismen hiervan te doorgronden. Het begrijpen van hoe mensen met elkaar omgaan […]

Hoe ondersteunt (of frustreert) openbare ruimte de sociale omgeving? 

Tijdens de masterclass van 5 oktober 2023 spreekt Machiel van Dorst, hoogleraar Omgeving, Gedrag en Ontwerp, over het thema Maatschappelijk beheer.       “Maatschappelijk beheer begint bij bewustzijn over hoe we het welzijn van mensen faciliteren. In mijn onderzoek kijk ik naar het welzijn van mensen in de gebouwde omgeving, specifiek in relatie tot gezondheid en […]

Belevingsgestuurd beheer moet de fysieke en sociale kant versterken

MPS organiseerde in 2022 masterclasses en een slotdebat over de vraag hoe belevingsgestuurd beheer van de openbare ruimte beter kan aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers. Hiervoor werden sprekers uitgenodigd die vanuit hun eigen werkterreinen naar deze vraag hebben gekeken. Wiebe Oosterhoff, medeoprichter van MPS, licht de achtergrond en opbrengsten van […]

Integrale samenwerking

De uitdagingen voor de openbare ruimte – transitieopgaven, vervangingsopgaven en sociale opgaven – komen samen in wijkherontwikkeling. Hiervoor is een integrale aanpak nodig. Dit artikel is gebaseerd op afstudeeronderzoek vanuit Wageningen University & Research naar hoe beheerders integraal samenwerken met planologen, ontwerpers en maatschappelijk werkers bij wijkherontwikkelingsprogramma’s. Bron: Stadswerk 2023

Openbare ruimte vraagt om goeroes

Beheren is vooruitzien. Dat is de missie, visie én de naam van de website waarop de nog prille Stichting Managing Public Space alle nieuws en activiteiten publiceert over een onbetwist noodzakelijke transitie van het vakgebied beheer. Beheer moet van sluitstuk, startpunt worden van ontwerp en van sectoraal tot integraal vakgebied ontwikkelen. Bron: Vakblad Verkeerskunde – […]

Openbare ruimte beheren en vernieuwen

Terwijl in planning en ontwerp een uitgebreid wetenschappelijk debat over ‘transities in de openbare ruimte’ plaatsvindt, blijkt beheer hierin nauwelijks een rol te spelen. En dat terwijl beheer een sleutelrol kan vervullen in de complexe aanpak van de verschillende transities. Een strategische, geïntegreerde benadering van het beheer van de openbare ruimte kan nieuwe perspectieven bieden […]

De toekomst is integraal

[Column Wiebe Oosterhoff] Stadswerk bestaat honderd jaar. Gefeliciteerd! Aan mij de vraag om honderd jaar terug en vooruit te blikken over de rol van stadsbeheer. En dat in 400 woorden…. Bron: Stadswerk – 2020