Masterclasses Maatschappelijk beheer

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Na een reeks boeiende online masterclasses is het tijd voor het fysieke slotdebat! Prof. Dr. Ir. Machiel Van Dorst, Prof. Dr. John Grin en Prof. Dr. Caroline Nevejan gaan op 17 januari dieper in op het thema Maatschappelijk beheer. Ze delen hun inzichten en ervaringen en gaan in op vragen uit het publiek. Een unieke kans om in contact te komen met experts op het gebied van maatschappelijk beheer! We kijken ernaar uit je te verwelkomen bij dit interactieve slotdebat.

MPS organiseerde in het najaar vier online masterclasses over Maatschappelijk Beheer. Deze leverden waardevolle inzichten en discussies op over de relatie tussen het beheren en onderhouden van de openbare ruimte en de sociaal maatschappelijke opgaven. Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. Daarom is er in de praktijk een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein.

Prof. Dr. Ir. Machiel van Dorst trapte de eerste masterclass af. Hier stond het gebruik van de gebouwde omgeving in relatie tot het maatschappelijk beheer centraal. “Alles begint bij de waarneming van de bewoners”, stelt Van Dorst. Het gaat mis wanneer bewoners jouw ingrepen in de ruimte niet goed kunnen lezen, anders interpreteren of simpelweg andere behoeften hebben.

In de tweede masterclass bracht Dr. Karolina Doughty haar inzichten over de sociale functies van de openbare ruimte en gemeenschapswelzijn in verband met de facetten van managing public space. Ze benadrukte de rol van groene stedelijke ruimtes in het bevorderen van mentaal en fysiek welzijn en besprak hoe deze ruimtes bijdragen aan het gevoel van verbondenheid en gemeenschapswelzijn.

In de derde masterclass nam Prof. Dr. John Grin de toehoorders mee in de institutionele veranderingen rondom maatschappelijk beheer. Bestaande systemen zijn gegroeid rond andere vraagstukken dan de huidige. Er zijn volgens hem andere verhoudingen en spelregels nodig om maatschappelijk beheer te realiseren. Hij pleit op meerdere onderdelen voor systeeminnovatie en legde de aanwezigen een aantal uitdagingen voor. Hij benadrukte hierbij het belang van bottom-up denken, en niet van boven naar onder.

De laatste masterclass werd verzorgd door Prof. Dr. Caroline Nevejan en Drs. Yvonne Jakobs. Zij bespraken hoe wetenschappelijke inzichten over innovatief beheer kunnen botsen met de dagelijkse praktijk, met zwerfafvalbeheer als case study. Evidence-based beleid en het durven stellen van vragen over het proces en de werkzaamheden binnen de beheerafdelingen zijn volgens hen belangrijke speerpunten.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...