Rapport Belevingsgestuurd beheer vat masterclasses samen

Hoe kan beheer beter aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers van de openbare ruimte? Dat onderzocht MPS in 2022 tijdens vier online masterclasses en een slotdebat over Belevingsgestuurd Beheer. In het rapport Belevingsgestuurd beheer zijn de verschillende invalshoeken van de sprekers samengevat. Marjan Moris, Thijs Bouman, Christine Bleijenberg, Jempi Moens en Karin […]

Cursusprogramma MPS en WUR | informatiebijeenkomst 23 mei a.s.

In de openbare ruimte komen de grote uitdagingen van deze tijd samen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, biodiversiteit- en mobiliteitstransitie maar ook praktische zaken zoals het werken met de nieuwe Omgevingswet. Deze vraagstukken vragen, naast technische oplossingen, om samenwerking tussen verschillende disciplines in het beheer van de openbare ruimte. Nieuwe kijk op je lokale vraagstukStichting […]

Sponsoravond

Op 4 april waren de sponsoren uitgenodigd in Wageningen voor een terug- en vooruitblik. Jaap Meindersma (bestuursvoorzitter MPS) en Martha Bakker (hoogleraar LandgebruiksplanningWageningen University & Research) blikten samen terug op de totstandkoming van de samenwerking tussen de Stichting MPS en de WUR. De geplande aanstelling van een Associate Professor gaat zorgen voor een intensivering van […]

Schrijf u nu in voor de MPS cursussen van 2023 aan de WUR!

In februari en maart starten twee MPS cursussen aan de Wageningen Universiteit (WUR). Als beheerder heeft u te maken met complexe beheeropgaven in de openbare ruimte die spelen op verschillende schaalniveaus. Werkt u al jaren in het beheer en bent u steeds verder doorgegroeid? Of juist helemaal nieuw in de wereld van beheer? Deze cursussen […]

Breng sociale en technische kwaliteit openbare ruimte meer in balans’

Beheerders van de openbare ruimte moeten meer oog krijgen voor belevingskwaliteit en inclusiviteit. Niet door daar, in lijn met de technische kwaliteit, strakke normen voor op te stellen, maar door in overleg te treden met gebruikers en samen met hen te bezien waar verbetering mogelijk is. “We hebben nog een wereld te winnen.” Hoe scoren […]

Komt u ook gamen met de Wetenschap?

UPDATE: Deze bijeenkomst wordt verplaatst naar 2023. U ziet op deze website zo snel mogelijk de nieuwe datum. MPS organiseert op 1 december vanaf 14.00 uur speciaal voor sponsoren een speciale bijeenkomst over ‘De vervangingsopgave in een (te?) complexe omgeving’. MPS organiseert deze bijeenkomst in Utrecht samen met MPS-sponsor Oxand. Gamen met de wetenschap De […]

Volgen uw medewerkers al een MPS cursus?

U heeft in uw organisatie te maken met complexe beheeropgaven in de openbare ruimte. Ook een integrale blik hoort daarbij. Willen uw medewerkers samen met studenten leren en zijn zij geïnteresseerd in een integrale benadering van het beheer van de openbare ruimte? Dan is een van de MPS cursussen aan de WUR misschien wel iets […]

MPS on tour: we komen graag ook bij u langs

Speciaal voor u als sponsor organiseert MPS ‘MPS on Tour’. Als sponsor weet u al veel van MPS en wat wij voor u kunnen betekenen. Maar misschien wilt u dit ook wel delen met uw collega’s. Daar helpen wij graag bij. Zo bent u in korte tijd bijgepraat én neemt u uw collega’s mee in […]