Masterclasses Circulair beheer 2021

In een serie van vier themasessies verkende MPS de transformatieopgave van lineair naar circulair beheer. In deze serie bijeenkomsten namen vier vooraanstaande wetenschappers van vier verschillende universiteiten u mee in hun visie op dit complexe vraagstuk, wetenschappelijk maar mét aandacht voor de toepasbaarheid in de dagelijkse beheerpraktijk.

De weerslag daarvan leest u terug in deze publicatie, om u te inspireren, uit te dagen en om u op weg te helpen in verdere stappen naar circulair beheer.

In het slotdebat zochten de deelnemers naar de mogelijkheden voor circulair beheer nu en vooral ook in de toekomst. Themasessie of debat gemist? Terugkijken kan! Klik hieronder voor de betreffende sessie.

 
 
“Welke relatie is er te leggen tussen het beheren en onderhouden van de openbare ruimte en de sociaal maatschappelijke opgaven?”    Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein (zowel in...
Hoe kan beheer beter aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers van de openbare ruimte? Deze vraag stond centraal in de serie van vijf masterclasses en het slotdebat rondom Belevingsgestuurd Beheer. Samen met de gemeente Delft en Antea Group gaf de gemeente Almere samen met MPS vorm...