Masterclasses Belevingsgestuurd beheer 2022

Hoe kan beheer beter aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers van de openbare ruimte? Deze vraag stond centraal in de serie van vijf masterclasses en het slotdebat rondom Belevingsgestuurd Beheer. Samen met de gemeente Delft en Antea Group gaf de gemeente Almere samen met MPS vorm aan de masterclasses.

Vanuit vijf verschillende wetenschappelijke perspectieven verdiepten we ons in Belevingsgestuurd Beheer:

  • Marjan Moris (KU Leuven): sociologie
  • Thijs Bouman (Rijksuniversiteit Groningen) omgevingspsychologie
  • Christine Bleijenberg (Haagse Hogeschool) participatie- en communicatiewetenschap
  • Jempi Moens (Fresh Forward) marketing
  • Karin Peters (Wageningen University) antropologie
  • Slotdebat met wetenschappers en beheerders

Heeft u de masterclasses en/of het slotdebat gemist? Geen probleem! De masterclasses en het slotdebat kunt u terugkijken op ons YouTube kanaal. En lees hier onze publicatie over de masterclasses.

Voor de masterclasses van 2024 introduceert MPS een vernieuwende aanpak voor kennisvergaring en -deling. In eerdere edities werden wetenschappers uitgenodigd om inspirerende verhalen te delen over beheer. MPS heeft nu een andere fase van kennisvolwassenheid bereikt en wil daarom een dynamischere vorm van de masterclasses introduceren. Beheerders worden uitgenodigd om samen...
“Welke relatie is er te leggen tussen het beheren en onderhouden van de openbare ruimte en de sociaal maatschappelijke opgaven?”    Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein (zowel in...
In een serie van vier themasessies verkende MPS de transformatieopgave van lineair naar circulair beheer. In deze serie bijeenkomsten namen vier vooraanstaande wetenschappers van vier verschillende universiteiten u mee in hun visie op dit complexe vraagstuk, wetenschappelijk maar mét aandacht voor de toepasbaarheid in de dagelijkse beheerpraktijk. De weerslag daarvan...