Masterclasses Toekomstbestendig beheer 2024

Voor de masterclasses van 2024 introduceert MPS een vernieuwende aanpak voor kennisvergaring en -deling. In eerdere edities werden wetenschappers uitgenodigd om inspirerende verhalen te delen over beheer. MPS heeft nu een andere fase van kennisvolwassenheid bereikt en wil daarom een dynamischere vorm van de masterclasses introduceren. Beheerders worden uitgenodigd om samen met wetenschappers te brainstormen in interactieve sessies, gericht op het beantwoorden van een centrale vraag. Deze sessies, gebaseerd op Liberating Structures (zie uitleg hieronder), bevorderen interactie en innovatie. Deelnemers worden niet alleen aangemoedigd om te luisteren, maar ook om actief deel te nemen, hands-on te werken en te reflecteren. Na twee intensieve sessies worden de uitkomsten gedeeld en besproken met een breder publiek tijdens ons bekende slotdebat.  Het inhoudelijke programma volgt nog.

Wat zijn Liberating Structures

Liberating Structures (www.liberatingstructures.com) is ontwikkeld door Henri Lipmanowicz en Keith McCandless als een verzameling van 33 eenvoudige microstructuren. Ze bieden een alternatief voor traditionele, hiërarchische vergaderstructuren en bevorderen samenwerking en innovatie. Lipmanowicz was voormalig president van Merck’s Intercontinental Region, en McCandless is een consultant en facrilitato

Veel organisaties wereldwijd gebruiken Liberating Structures, waaronder Microsoft, Intel, NASA en The World Bank. Liberating Structures worden ook toegepast in de gezondheidszorg, het onderwijs en non-profitorganisaties om samenwerking en probleemoplossing te verbeteren.

Waarom Liberating Structures gebruiken?

Liberating Structures bieden een aantrekkelijke manier om samenwerking, creativiteit en betrokkenheid te verbeteren. Gebruik kan leiden tot:

  • Meer Betrokkenheid: Gelijke kansen om bij te dragen, wat leidt tot rijkere ideeën.
  • Betere Samenwerking: Versterk teamdynamiek en communicatie met gestructureerde methoden.
  • Innovatie Stimuleren: Moedig creatieve oplossingen aan door participatie.
  • Problemen Oplossen: Gebruik technieken om uitdagingen op te lossen en beslissingen te nemen.
  • Flexibiliteit: Pas methoden aan op verschillende sectoren en situaties.


Kortom, Liberating Structures verbeteren samenwerking en resultaten op een leuke en inspirerende manier.

“Welke relatie is er te leggen tussen het beheren en onderhouden van de openbare ruimte en de sociaal maatschappelijke opgaven?”    Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein (zowel in...
Hoe kan beheer beter aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers van de openbare ruimte? Deze vraag stond centraal in de serie van vijf masterclasses en het slotdebat rondom Belevingsgestuurd Beheer. Samen met de gemeente Delft en Antea Group gaf de gemeente Almere samen met MPS vorm...
In een serie van vier themasessies verkende MPS de transformatieopgave van lineair naar circulair beheer. In deze serie bijeenkomsten namen vier vooraanstaande wetenschappers van vier verschillende universiteiten u mee in hun visie op dit complexe vraagstuk, wetenschappelijk maar mét aandacht voor de toepasbaarheid in de dagelijkse beheerpraktijk. De weerslag daarvan...