Bijeenkomst: transitie van vakgericht naar gebiedsgericht beheer

Handreikingen voor organisatie-inrichting en samenwerking

Royal HaskoningDHV en stichting Managing Public Space nodigen je graag uit voor een Special over de transitie van beheerorganisaties in de fysieke leefomgeving: van vakgericht naar gebiedsgericht beheer.

Doel Special

Het doel van deze Special is om de transitie naar gebiedsgericht beheer voor beheerorganisaties een stap dichterbij te brengen door met elkaar wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen te delen en inzichten te verwerven. We bespreken een concrete casus, waarna twee wetenschappers ingaan op de onderliggende problematiek en uitdagingen om deze het hoofd te bieden.

Van vakgericht naar gebiedsgericht beheer

Onder invloed van de vele maatschappelijke ontwikkelingen neemt in onze beheerwereld de behoefte aan sturing op waarde toe. Waarde kan alleen ontstaan als verschillende assets in samenhang met elkaar functioneren in bijvoorbeeld een gebied of een infrastructuurnetwerk. Tóch sturen beheerorganisaties vaak primair nog vakgericht op individuele assetgroepen met vakbeheerders die de regie voeren op een assetgroep. Maar zo gaan we de grote uitdagingen niet het hoofd bieden. We lopen dan vast in de verkokering en we leveren niet de waarde die de belanghebbenden nodig hebben of verwachten. De transitie van vakgericht naar gebieds- (netwerk- en/ of systeem-) gericht beheer is dan ook nodig, maar tegelijkertijd niet zomaar geregeld. Het heeft impact op de organisatiestructuur,-cultuur, processen en op de betrokken mensen. Het is dus niet een kwestie van zomaar even een knop binnen je organisatie omzetten.

Voor wie?

Wil jij meer weten over gebiedsgericht beheer en welk organisatiemodel daarbij past? En wie dan welk mandaat heeft? Wil je meer wetenschappelijke kennis hebben over effectieve strategieën en het organiseren van de samenwerking? Ben je benieuwd hoe je schijnbare tegengestelde belangen (paradoxen) kunt beslechten?

Meld je dan aan voor onze Special:

Datum:             21 maart 2024 van 14.00 tot 18.00 uur. We sluiten af met een netwerkborrel.

Locatie:             RHDHV, Laan 1914 nr. 35, Amersfoort.

Aanmelden:      Klik hier


Programma

14:00 Inloop

14:30 Welkom en kickoff: onze collectieve opgave – Ard Verweij

14:35 Toelichting thema en programma – Eric Delhez

14:45 Uit de Utrechtse praktijk – Wesley van de Kraats

15:00 Anders organiseren: van scale naar flow – Jan Achterbergh

15:30 Pauze

15:45 Samenwerken aan complexe opgaven: kunst en kunde! – Karin Derksen

16:15 Dialoog in groepjes: wat leveren de gepresenteerde inzichten ons op en hoe vertalen die zich in de eerste stappen van de transitie?

16:45 Plenaire terugkoppeling en afsluitende conclusies

17:00 Borrel

De wereld en de eisen van de samenleving veranderen voortdurend. En daarmee verandert ook de rol van strategische adviseurs in het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur. Zij helpen organisaties om te gedijen in de complexe en veeleisende omgeving door het ontwikkelen en implementeren van strategieën. Daarbij maken ze...
Beheerders van de provincies praatten, op initiatief van het Vakberaad Beheer & bouw, op 18 oktober 2023 over provinciale beheervraagstukken. Stichting Managing Public Space wil het lopende onderzoeksprogramma verbreden met beheervraagstukken die spelen in de landelijke gebieden. De vraagstukken ‘buiten de stad’ verdienen meer aandacht, omdat daar belangrijke transities en...
Terugblik op de bijeenkomst van MPS en Cyber Advies op 15 juni 2023:   Een reis in waardenland ‘In de jaren negentig waren we gewoon met onderhoud bezig. En die status heeft het woord beheer nog te vaak: Het onderhouden van de openbare ruimte’, begint Sjaak van der Vlies (directeur...