Bijeenkomst: de vervangingsopgave in een (te?) complexe omgeving

Op 17 mei heeft de allereerste Managing Public Space Special plaatsgevonden, in samenwerking met Oxand. Vera Vlugt nam namens Oxand met enthousiasme de uitdaging op zich om de aftrap van deze Specials te organiseren. Zij zag dit als een uitgelezen kans om Oxand als sponsor een extra steentje te laten bijdragen aan Managing Public Space.

De wetenschapper Jannes Willems (Universiteit van Amsterdam) en beheerder Lennert van Dien (gemeente Utrecht) namen de deelnemers mee in het vraagstuk, de complexiteit, de oplossingen en de potentiële rollen van beheerders enerzijds en onderzoekers anderzijds.

Leerpunten en inzichten

De deelnemende beheerders deelden hun inzichten waarom sommige aanpakken succesvol zijn en andere juist niet. Dit leverde bruikbare inzichten en leerpunten op bij de deelnemers. Enkele van deze leerpunten zijn:

  • De transformatie-opgave is groot, we vinden het allemaal belangrijk om dit te integreren in de vervangingsopgave waar we voor staan, maar we lopen daarin ook tegen beperkingen aan. Zoals budget, capaciteit en ruimte.  
  • Het is belangrijk om te zorgen dat we voldoende capaciteit hebben en tijd vrijmaken om samen te kunnen werken met alle afdelingen die werken aan de transformatie-opgave.
  • Er kan soms wat minzaam gesproken worden over de beheerder, dat is onterecht. De beheerder is een zeer belangrijke schakel in het managen van de openbare ruimte.
  • Wetenschap en praktijk moeten blijvend nieuwsgierig naar elkaar zijn, pas dan wordt de complexiteit van de integrale uitdaging hanteerbaar en begrijpelijk.


Meerwaarde van vervangings- en renovatieprojecten

Jannes Willems nam het beheer van de infrastructuur onder de loep, met als centrale vraag: “Wat zijn de leidende principes voor uitnodigend infrastructuurbeheer als het gaat om het toevoegen van waarden in en voor de omgeving? En hoe kunnen die door beheerders worden toegepast bij vervangings- en renovatieopgaven in de transformatieopgave?” Meer hierover kun je ook lezen in het artikel dat gepubliceerd werd in het vakblad OTAR.


Uitdagingen in een complexe omgeving

Lennert van Dien ging tijdens zijn presentatie in op de uitdaging voor beheerders om alle grote transities en veranderingen in een complexe omgeving gelijktijdig bij elkaar te brengen in concrete projecten. Door de grote vervangingsopgave en de huidige transities staat er veel druk op de openbare ruimte en worden de vragen en antwoorden vaak heel complex.

De beheerders en wetenschappers werden uitgedaagd om met elkaar in debat te gaan over de crises  waarmee we te maken krijgen in de openbare ruimte en hoe hiermee om te gaan. Tijdens het spelen van een verkorte versie van de Serious Business Game ‘Buitengeluk’ van gemeente Almere en Oxand konden de aanwezigen op een interactieve manier zelf aan de slag met deze complexiteit en uitdagingen. Vera: ‘Door de inzichten van de wetenschap en beheerders achter elkaar te zien werd duidelijk dat ook zij blinde vlekken hadden en elkaar daar juist in aanvulden.’


Wetenschap en praktijk moeten blijvend nieuwsgierig naar elkaar zijn

De eerste Special werd als intiem en erg interessant ervaren. ‘Omdat het kleinschalig was opgezet konden we met de aanwezigen goed de diepte ingaan. De concrete voorbeelden werden enthousiast ontvangen door de aanwezige sponsoren. Ze herkenden de dilemma’s allemaal’, aldus Vera. Zo raakte een sponsor geïnspireerd door de opschaling van de afdeling Beheer Openbare Ruimte in de gemeente Utrecht met zo’n 60% groei in FTE en de positieve resultaten die hieruit volgden.

Uit de bijeenkomst blijkt maar weer hoe complex de vervangingsopgave is en dat niet ieder dilemma opgelost kan worden. De Special bood een uitgelegen kans om hierover het gesprek aan te gaan en de aanwezigen waren nog lang niet uitgepraat. ‘Volgens mij was het puur dat we door de tijd moesten stoppen, maar qua gespreksstof konden we nog uren doorgaan.’


Praat ook mee!

Dit soort uitkomsten en uitwisselingen dragen bij aan het doel van de stichting Managing Public Space. Het leert ons hoe wetenschap en praktijk elkaar verder voort kunnen helpen: wetenschap kan de praktijk laten reflecteren door ze een spiegel voor te houden, de praktijk kan wetenschappelijke ideeën kritisch beschouwen door ze te relateren aan de dagelijkse praktijk.

Wij zijn in ieder geval nog  zeker niet uitgepraat. Jij ook niet? Maak gebruik van het cursusaanbod van MPS en WUR. En meld je aan voor onze andere bijeenkomsten zodat ook jij deel uit kunt maken van het gesprek.

Inzichten uit de Special met RHDHV op 21 maart 2024 over de transitie naar gebiedsgericht beheer. De Utrechtse praktijk Wesley van de Kraats, hoofd Civiele Techniek in Utrecht, besprak de uitdagingen rond integrale sturing en prioritering, met het Amazonekwartier in Utrecht als voorbeeld. Oorspronkelijk lag de focus in deze wijk...
De wereld en de eisen van de samenleving veranderen voortdurend. En daarmee verandert ook de rol van strategische adviseurs in het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur. Zij helpen organisaties om te gedijen in de complexe en veeleisende omgeving door het ontwikkelen en implementeren van strategieën. Daarbij maken ze...
Beheerders van de provincies praatten, op initiatief van het Vakberaad Beheer & bouw, op 18 oktober 2023 over provinciale beheervraagstukken. Stichting Managing Public Space wil het lopende onderzoeksprogramma verbreden met beheervraagstukken die spelen in de landelijke gebieden. De vraagstukken ‘buiten de stad’ verdienen meer aandacht, omdat daar belangrijke transities en...