Bijeenkomst met provincies over MPS buiten de stad

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

MPS en het Vakberaad Beheer & bouw organiseerden op 18 oktober een gesprek met provinciale beheerders. Centraal stond de opgave van assetmanagement: het optimaal beheren van de fysieke infrastructuur in een wereld vol veranderingen. Beheerders moeten niet alleen kijken naar de technische staat van de assets, maar ook naar de maatschappelijke waarde en de kosten en baten op de lange termijn. De praktische kennis van de beheerder is en blijft van onschatbare waarde.  Maar er is ook behoefte aan nieuwe rollen in het beheer en verbreding van kennis voor de transitieopgaven.

Tijdens de bijeenkomst zijn 3 thema’s besproken die direct van invloed zijn op het assetmanagement van de provincies: Mens en competenties, Inhoud en opgave en Proces en samenwerken.

Het eerste thema, “Mens en competenties”, ging over het belang van beheerders als gesprekspartners. De beheerder van de toekomst beschikt over vaardigheden, zoals communiceren, onderhandelen, innoveren en leren. De beheerder moet ook kunnen omgaan met onzekerheden en risico’s.

Het tweede thema, “Inhoud en opgave”, ging over de huidige situatie waarin de gebruikswaarde dominant is en het ecologisch systeem en andere waarden onder druk staan. Er kan meer balans worden gezocht in gebruiks-, toekomst- en belevingswaarde. De beheerder van de toekomst kijkt immers niet alleen naar de individuele assets, maar ook naar het geheel van de openbare ruimte waarin verschillende aspecten moeten worden afgewogen, zoals de technische, economische, sociale en ecologische.

 Het derde thema, “Proces en samenwerken”, ging over overprogrammering door steeds meer ‘governance’ (nog meer regels en opdrachten) en te weinig ‘government’ (beslissingen nemen). De beheerder van de toekomst zal meer samenwerken met andere partijen, zoals burgers, bedrijven, gemeenten en andere provincies. De beheerder gaat ook meer rekening houden met de wensen en de belangen van de stakeholders.

In een eerdere verkenning is onderzocht hoe beheerders van de openbare ruimte buiten de stad hun werk doen en hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Deze verkenning is gebaseerd op een literatuurstudie, een enquête en interviews met beheerders uit verschillende provincies.

Je vindt de resultaten van deze verkenning en een verslag van de bijeenkomst met de provincies hier.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Tijdens de online en gratis toegankelijke masterclass van 31 oktober 2023 spraken Caroline Nevejan (Chief Science Officer) & Yvonne Jakobs (Directeur Stadswerken) over het verbinden van wetenschap en praktijk in de Gemeente...
Tijdens de online en gratis toegankelijke masterclass van 26 oktober 2023 spreekt John Grin, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, over het thema Maatschappelijk Beheer.   John Grin: “De vormgeving...
Tijdens de masterclass van 19 oktober 2023 spreekt Karolina Doughty, hoogleraar Omgeving, Gedrag en Ontwerp, over het thema Maatschappelijk Beheer.      “Er is veel onderzoek dat aantoont dat groene stedelijke ruimtes...