Onderzoek naar participatie in het beheer door provincies

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Tjibbe Omvlee onderzoekt, in het kader van zijn stage vanuit de WUR en MPS, hoe provincies belanghebbenden betrekken bij het besluitvormingsproces van beheer. “Hierbij stel ik de leidende vragen: doen beheerders aan participatie? Op welke manier gebruiken ze deze participatie? En hoe denken ze hierover? Informeren ze belanghebbenden wat ze gaan doen, vragen ze om advies of co-creëren ze met deze belanghebbenden? En zo ja, met wie dan? Hoe reflecteren provincies hierop? Zien ze het als een belemmering van het proces, wat kan resulteren in verwaterde plannen, of ondervinden ze vooral positieve gevolgen van participatie door bijvoorbeeld het generen van nieuwe inzichten? En waar zit die mogelijke balans? Wat werkt beter en wat werkt minder goed met betrekking tot participatie? En hoe verschillen provincies hier onderling in van elkaar?

Dit traject verloopt in 3 stappen. “Afgelopen weken heb ik een enquête rondgestuurd naar beheerders in de provincies waarvan de eerste resultaten zijn binnengekomen, hierop voortbouwend houd ik interviews met deze beheerders om dieper te duiken in de redenen voor de mogelijke onderlinge verschillen tussen provincies en de algemene vragen. Als laatste organiseer ik een focusgroep waarin ik stellingen op tafel leg van wat uit de interviews is voortgekomen en wil ik een discussie op gang brengen waarin ik tot verdere onderlinge inzichten hoop te komen.”

“Door dit te onderzoeken wil ik meer zicht krijgen op hoe provincies participatie toepassen binnen het beheer en wat goed en/of minder goed werkt bij participatie. Inmiddels hebben 9 provincies gereageerd. Heeft jouw provincie nog niet meegedaan, reageer dan snel, dan komt er een representatief beeld uit mijn onderzoek. Ik kan al een kleine inzage in de voorlopige resultaten geven. Zo is te zien dat participatie op dit moment (bij 9 provincies) voornamelijk wordt toegepast binnen projecten. Beheerders zijn over het algemeen tamelijk positief over participatie. Opvallend is ook dat binnen sommige provincies, die meerdere antwoorden hebben opgegeven, de ene beheerder veel positiever is dan de ander. Ik wil in mijn interviews kijken waar deze verschillen in perceptie door komen.”

De resultaten van het onderzoek waaronder de enquête, interviews en focusgroep worden in februari gedeeld via de website van MPS, in deze nieuwsbrief en in het Vakberaad Beheer en Bouw (VBB), waar veel provincies bij zijn aangesloten.

Mocht je nog vragen hebben over dit onderzoek, dan kun je me bereiken op tjibbe.omvlee@wur.nl.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Tijdens de online en gratis toegankelijke masterclass van 31 oktober 2023 spraken Caroline Nevejan (Chief Science Officer) & Yvonne Jakobs (Directeur Stadswerken) over het verbinden van wetenschap en praktijk in de Gemeente...
Tijdens de online en gratis toegankelijke masterclass van 26 oktober 2023 spreekt John Grin, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, over het thema Maatschappelijk Beheer.   John Grin: “De vormgeving...
Tijdens de masterclass van 19 oktober 2023 spreekt Karolina Doughty, hoogleraar Omgeving, Gedrag en Ontwerp, over het thema Maatschappelijk Beheer.      “Er is veel onderzoek dat aantoont dat groene stedelijke ruimtes...