Sponsoravond

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Op 4 april waren de sponsoren uitgenodigd in Wageningen voor een terug- en vooruitblik. Jaap Meindersma (bestuursvoorzitter MPS) en Martha Bakker (hoogleraar Landgebruiksplanning
Wageningen University & Research) blikten samen terug op de totstandkoming van de samenwerking tussen de Stichting MPS en de WUR. De geplande aanstelling van een Associate Professor gaat zorgen voor een intensivering van de samenwerking en versterking van het vakgebied.

Wendy Tan (Senior docent en onderzoeker WUR & kwartiermaker Managing Public Space) ging in op de verbinding met andere disciplines, de rol van de beheerder bij toekomstbestendig beheren en het eerste internationale symposium, vorig jaar, over Managing Public Space.

Wetenschappelijk onderzoek beheer en klimaatadaptatie
Mozafar Saïd, promovendus Managing Public Space en werkzaam als assetmanager bij de gemeente Rotterdam, vertelde over zijn onderzoek waarin integraal samenwerken bij beheer en klimaatadaptatie centraal staat. Hij ziet het vakgebied ontwikkelen van het instandhouden van wat er is naar assetmanagement. De huidige opgaven vragen volgens Said om transformatie en interdisciplinaire samenwerking.

Cursusaanbod
Marlies Brinkhuijsen (Universitair docent WUR & kwartiermaker MPS) vertelde hoe theorie en praktijk elkaar succesvol ontmoeten in de zogeheten mixed classrooms. Sinds 2021 kunnen professionals van gemeenten en provincies drie vakken volgen samen met studenten. Deze vormen gezamenlijk een studierichting op masterniveau:

 • Planning, ontwerp en beheer – openbare ruimte en transities
 • Beheer van de openbare ruimte – tijd en schaal
 • Beheer van de openbare ruimte – Governance


Onderzoek WUR
De WUR verricht namens MPS onderzoek naar:

 • Wat is het effect van een goed beheerde openbare ruimte en infrastructuur op de maatschappij?
 • Kan een integrale strategische benadering bijdragen aan effectiever beheer?
 • Zo ja onder welke condities?


Centrale thema’s zijn:

 • Waarde openbare ruimte.
 • Toegevoegde waarde integrale benadering voor beheer.
 • Optimale vorm van integraal beheer.


Hierbij volgt de WUR drie onderzoekslijnen;

 • Waarden en functionaliteiten (‘wat’)
 • Mechanismen en effecten (‘hoe’)
 • Gebruikersperceptie en -gedrag (‘wie’)


Praktijkcasus
Pim Buijs volgde de cursus en past zijn kennis nu toe als strategisch adviseur openbare ruimte bij de Gemeente Utrecht. Hij is ook opdrachtgever van een casus die in de cursus wordt behandeld. Hij vertelde hoe inspirerend het voor hem was, om tijdens de cursussen te werken met professionals en studenten van verschillende disciplines.

Verkiezing masterclasses 2023
Net als in 2021 en 2022 hebben de sponsoren ook dit jaar het nieuwe thema bepaald van de masterclasses 2023. Tijdens de sponsoravond konden de sponsoren kiezen uit 5 pitches. Deze waren geselecteerd uit 13 ingebrachte, complexe vraagstukken. De Gemeente Zwolle won deze verkiezing met als vraagstuk:

Welke relatie is er te leggen tussen het beheren en onderhouden van de openbare ruimte en de sociaal maatschappelijke opgaven? 

“Een grote missing link in het integraal beheren van de openbare ruimte is de duidelijke relatie tussen de sociaal maatschappelijke doelen en het fysieke domein. Het onderhouden van de bestaande stad wordt vooral als kostenpost gezien. En de baten als schoon, heel en veilig zijn niet meer afdoende. De sociaal maatschappelijke opgaven zijn vandaag de dag gezondheid, leefbaarheid (een groot vaag begrip), maar ook klimaatadaptatie, circulariteit, energietransitie en -armoede, fysieke en sociale veiligheid.

Door het fysieke domein aan de sociaal maatschappelijke opgaven te verbinden op een toegankelijke, transparante en begrijpelijke manier, verbinden we de inwoners aan de overheid en kunnen we een bijdrage leveren aan het verminderen van het wantrouwen in de overheid.”

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...