Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

UPDATE: Deze bijeenkomst wordt verplaatst naar 2023. U ziet op deze website zo snel mogelijk de nieuwe datum.

Wij nodigen u van harte uit voor onze speciale bijeenkomst voor sponsoren over ‘De vervangingsopgave in een (te?) complexe omgeving’, georganiseerd door MPS en Oxand op 1 december van 14.00 -17.30 uur in Utrecht.

Gamen met de wetenschap
We weten veel over het vak beheer en de toekomstige uitdagingen van de openbare ruimte, maar we weten minstens net zoveel nog niet. Door de grote vervangingsopgave en de huidige transities staat er veel druk op de openbare ruimte en worden de vragen en antwoorden vaak heel complex. Staat u ook voor de uitdaging waarin de vervangingsopgave samen moet worden gebracht met het toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte en heeft u nog geen pasklare oplossing? Kom dan samen met uw Manager Public Space naar deze dynamische sponsorbijeenkomst, waarin beheerders en wetenschappers samen deze lastige opgave proberen te ontrafelen.

Wetenschap kan door nader onderzoek een bijdrage leveren aan kennis en inzichten.
Jannes Willems (Universiteit van Amsterdam) heeft daarvoor het beheer van de infrastructuur onder de loep genomen De centrale vraag in zijn onderzoek is: Wat zijn de leidende principes voor uitnodigend infrastructuurbeheer als het gaat om het toevoegen van waarden in en voor de omgeving. En hoe kunnen die door beheerders worden toegepast bij vervangings- en renovatieopgaven in de transformatieopgave?

De praktijk is vaak weerbarstig. Daarom neemt Lennert van Dien (gemeente Utrecht) ons mee  in de uitdagingen van de beheerder c.q. de ‘Manager Public Space’. Voor nog meer gevoel bij de praktijk en de uitdagingen spelen we tijdens de sessie een verkorte versie van de game “Buitengeluk” (gemeente Almere & Oxand)  waarin vooral belevingsgestuurd beheer tot leven komt.

Debat

Met al deze (nieuwe) kennis als bagage gaan we met elkaar in debat over het vraagstuk, de complexiteit, de oplossingen en de potentiële rollen van beheerders enerzijds en onderzoekers anderzijds. We gaan ontdekken wat wel al wel weten, maar wellicht vooral ook wat we nog niet weten. Wat we nodig hebben om de uitdaging vorm te geven en welke (wetenschappelijke) kennis we daar voor nodig hebben. Waar vallen de gaten. Dát is de meerwaarde van een sessie waar  wetenschap en beheer elkaar ontmoeten, elkaar ruimte bieden en concreet bijdragen aan de dagelijkse beheerpraktijk.

Pak deze kans en kom ook op 1 december!

Voor wie ?
De bijeenkomst is bedoeld voor de sponsoren van MPS. Vaak zijn dat beheerders van de openbare ruimte of zijn ze daar direct bij betrokken. Het debat past in de doelstellingen van MPS om beheerders  op te leiden of te positioneren als centrale schakel in de ontwikkeling van de openbare ruimte. Deze Managers Public Space zijn de schakel tussen alle facetten van beheer. Ze hebben hoogwaardige kennis, maken integrale afwegingen, denken op systeemniveau en zijn actief in technologie, politiek en samenleving. Zeker geen makkelijke klus! Wie is binnen uw organisatie de Manager Public Space of zou u daartoe willen uitnodigen? Meld deze personen dan gerust ook aan voor deze bijeenkomst, zodat we meteen van elkaar kunnen leren.

Wij nodigen u dan ook graag uit om juist samen met uw ‘Manager Public Space’ naar deze dynamische sponsorbijeenkomst te komen.

Programma donderdag 1 december:

14.00 -14.30 uur:             Inloop 

14.30 – 14.45 uur:           Inleiding vanuit de wetenschap door Jannes Willems

14.45 – 15:00 uur:            Inleiding vanuit beheer door Lennert van Dien

15:00 – 15:45 uur:           ‘Game’ met wetenschappers en beheerders

15:45 – 16:00 uur:           Pauze

16:00 – 16:45 uur:           Discussie o.l.v. Ton Hesselmans, Eva Duivenvoorden en Lennert van Dien

16:45 – 17:30:                   Afsluitende borrel

Locatie:

Oxand

Computerweg 2

3542 DR Utrecht

Aanmelden voor Oxand special kan via contact@managingpublicspace.com

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

Dr. Ir. Arjan Hijdra is aangetrokken als kandidaat voor het buitengewoon hoogleraarschapstraject. Hij gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als...
MPS is erg trots en dankbaar voor de betrokkenheid van haar sponsoren. Elk jaar mogen sponsoren meedenken en beslissen over de wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan het beheer van de...
Momenteel sturen beheerders nauwelijks op maatschappelijke opgaven, maar vooral op ‘schoon, heel en veilig’. In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in...