DutchEnglish
DutchEnglish

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Jan-Pieter Eelants is vanaf 1 oktober programmamanager bij MPS. Wij stellen hem graag aan u voor.

Delen van kennis en ervaringen is broodnodig

Wij vroegen Jan-Pieter wat hem trok aan MPS: “Wat me opvalt is dat het vakgebied veranderd is. Complexer, veelzijdiger. Met alleen technische kennis van groen, grijs en blauw kom je er niet. In de praktijk kom ik deskundige mensen tegen die gedreven en met passie hun werk doen. Maar te bescheiden zijn om dat uit te dragen, want “ze doen gewoon hun werk”. Dat is jammer want het delen van hun kennis en ervaringen is broodnodig om aan de openbare ruimte van de toekomst te blijven bouwen en beheren.” 

Terug bij het eigen vakgebied

“Voor mij is deze rol bij MPS een mooie manier om weer terug te komen op mijn eigen vakgebied. Ik ben aan de Hogeschool Larenstein en de Universiteit Wageningen opgeleid in het inrichten, bouwen en beheren van de Openbare Ruimte. Na jarenlang bij CROW projecten en programma’s te hebben gedaan op het gebied van aanbesteden en contracteren, systems engineering, risicomanagement en datagedreven assetmanagement”, kom ik dus nu voor mijn gevoel weer terug bij mijn oude vakgebied.

Kansen optimaal benutten
Jan-Pieter is ook Programmamanager Informatiemanagement in de Openbare Ruimte en Infrastructuur bij CROW. “Binnen CROW werk ik nu voornamelijk aan data-standaarden en afsprakenstelsels die assetmanagers in de openbare ruimte en infra helpen om hun informatie over het beheerde areaal te standaardiseren zodat data eenduidig uitgewisseld kan worden gedurende de gehele levenscyclus van objecten.

Jan-Pieter: “Bij CROW kan ik op tal van manieren bijdragen aan versterking van de sector. Belangen verbinden om verbeteringen te creëren daar ligt mijn drijfveer. Ik daag partners uit om gezamenlijk te werken aan slimme en gedragen oplossingen voor proces- en systeeminnovaties die ertoe doen in de praktijk en bijdragen aan de professionaliteit in een krachtige sector. Ik streef ernaar om de kansen die dit biedt optimaal te benutten. Dat vind ik belangrijke onderdelen voor het ondersteunen van kennisontwikkeling in organisaties.

Luisteren, meedenken en inspireren tot actie
Ook voor de toekomst heeft Jan-Pieter genoeg ambities en wensen over voor beheerders in het algemeen en MPS in het bijzonder: “Werken in deze sector is iets om trots op te zijn. Je draagt bij aan een toekomstbestendige, gezonde en veilige leefomgeving die kwalitatief hoogwaardig is. Met de opgaven in combinatie met de maatschappelijke thema’s  die we hebben liggen rondom klimaat en milieu, gaan we het niet redden op de wijze waarop we al decennia lang werken. We zullen moet werken aan het vernieuwen, verbeteren en delen van kennis die nodig is om onze leefomgeving beter te maken. Hiervoor moeten we elkaar inspireren en verbindingen leggen. Door samen te werken en co-creëren,

Dat is, denk ik,  een sector waar ook afgestudeerden, de professionals van de toekomst, met trots in willen werken!”

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatste nieuws

In februari en maart starten twee MPS cursussen aan de Wageningen Universiteit (WUR). Als beheerder heeft u te maken met complexe beheeropgaven in de openbare ruimte die spelen op verschillende...
Beheerders van de openbare ruimte moeten meer oog krijgen voor belevingskwaliteit en inclusiviteit. Niet door daar, in lijn met de technische kwaliteit, strakke normen voor op te stellen, maar door...
UPDATE: Deze bijeenkomst wordt verplaatst naar 2023. U ziet op deze website zo snel mogelijk de nieuwe datum. MPS organiseert op 1 december vanaf 14.00 uur speciaal voor sponsoren een...