Managing public space – A blind spot of urban planning and design

In 2020 publiceerde de WUR een publicatie onder de naam “Managing public space – A blind spot of urban planning and design” in het internationaal gerenommeerde vakblad Cities.

Klik hier voor de publicatie.

Arjan gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als buitengewoon hoogleraar als doel. Hij blijft naast zijn werkzaamheden bij de WUR ook senior adviseur bij Rijkswaterstaat. “Ik ben vereerd om de rol van kandidaat voor buitengewoon hoogleraarop te pakken”, aldus Arjan....
Mozafar Saïd (MPS/WUR) en Barbara Tempels (PhD WUR) hebben onderzoek gedaan naar obstakels in het beheer van de openbare ruimte. Het huidige sectorale bestuursmodel blijkt niet geschikt te zijn om de functionaliteit en kwaliteit van de openbare ruimte optimaal en voor de lange termijn te garanderen. Said en Tempels schetsen...