Het sectorale bestuursmodel werkt niet (meer) bij het beheer

Mozafar Saïd (MPS/WUR) en Barbara Tempels (PhD WUR) hebben onderzoek gedaan naar obstakels in het beheer van de openbare ruimte. Het huidige sectorale bestuursmodel blijkt niet geschikt te zijn om de functionaliteit en kwaliteit van de openbare ruimte optimaal en voor de lange termijn te garanderen.

Said en Tempels schetsen vier uitdagingen op de korte en lange termijn:

(1) de sectorale scheiding tussen ontwerp en beheer,

(2) conflict-en-actiebenadering,

(3) op activa gebaseerde focus,

(4) lineaire benadering.

Dankzij het lineaire proces (4) en de sectorale scheiding tussen ontwerp en beheer (1) is er geen haalbaarheids- en impactanalyse mogelijk voordat een plan wordt geïmplementeerd. Dit kan tot problemen leiden, want bij het langetermijnonderhoud moet je gaandeweg aanpassingen kunnen doen.

Dankzij de conflict- en-actiebenadering (2) en de op asset/object gebaseerde focus (3) is het beheer van de openbare ruimte vooral gericht op het vermijden van verstoringen en het verminderen van conflicten. Dit kortetermijnperspectief beperkt echter de rol van managers/beheerders bij het oplossen van dagelijkse problemen door onderhoud, regulering en coördinatie van de fysieke elementen van de openbare ruimte.

Oplossingsrichtingen:

(1) bevorder de samenwerking tussen ontwerpers, planners en managers;

(2) maak strategische besluitvorming mogelijk;

(3) werk aan begrip van wat er moet worden beheerd; 

(4) maak het gaandeweg aanpassen mogelijk.

Daarnaast pleit deze studie voor meer aandacht voor het beheer van de openbare ruimte. Want de beheerder kan vanwege zijn/haar kennis over de bestaande situatie een grote bijdrage leveren aan duurzame en toekomstbestendige oplossingen die vaak door transformatie van de bestaande openbare ruimte dient te worden bereikt.

Het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd onder respondenten in onder andere de G4. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of deze inzichten en oplossingen ook voor overige overheden herkenbaar zijn.

Klik hier voor het gehele onderzoek.

Arjan gaat bij Wageningen University & Research (WUR) zijn wetenschappelijke beheerkennis uitbouwen en delen, met de benoeming als buitengewoon hoogleraar als doel. Hij blijft naast zijn werkzaamheden bij de WUR ook senior adviseur bij Rijkswaterstaat. “Ik ben vereerd om de rol van kandidaat voor buitengewoon hoogleraarop te pakken”, aldus Arjan....
In 2020 publiceerde de WUR een publicatie onder de naam “Managing public space – A blind spot of urban planning and design” in het internationaal gerenommeerde vakblad Cities. Klik hier voor de publicatie.