I.A.M. Public Space 2024 – Exploring values of the management of public space

Het internationale symposium I.A.M. Public Space 2024 wordt van 3 tot 5 juni georganiseerd in Alnarp in Zweden. Het thema is Exploring values of the management of public space.

Dit International Academic symposium on Managing Public Space (I.A.M. Public Space) is bedoeld voor wetenschappers die (internationaal) onderzoek doen naar innovatief en integraal beheer van de openbare ruimte. Om deel te nemen, kunnen wetenschappers vóór 15 februari 2024 hun abstract van 300 woorden indienen bij de organisatoren (zie hieronder). Voor geïnteresseerden die niet aanwezig kunnen zijn is er een livestream van het symposium.

Aanmelden kan via deze link.

Doel

Het doel is het stimuleren van de wetenschappelijke discussie over het beheer van de openbare ruimte om zo een bijdrage te leveren aan het toekomstgericht én toekomstbestendig maken van het vak.


Programma

Klik hier voor het volledige programma.

Aard en noodzaak van de waarden voor het beheer van de openbare ruimte worden verkend aan de hand van drie thema’s:

1. Why Management?

Dr Alessandro Sancino, University of Milano-Bicocca, Department of Business and Law

  • Values, reasons and relevance of managing public spaces
  • Institutions and governance aspects
  • Strategic management, and Leadership


2. How to Manage?

Dr Nicola Dempsey, Sheffield University, Department of Landscape Architecture

  • Operational processes and long-term strategies
  • Best practices and smart technologies
  • Management for sustainability


3. Who is Managing?

Simone Borelli, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Forestry Department

  • Managers and their roles
  • Users and user groups – inclusiveness, sense of community
  • Managing urban forest in a global perspective


Het symposium wordt georganiseerd door Wageningen University and Research (WUR), stichting Managing Public Space (MPS) en the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Department of Landscape Architecture, Planning and Management.

Meer informatie over het indienen van abstracts, programma en sprekers:  www.slu.se/iamps2024, e-mail:  iamps2024@slu.se.

Klik hier voor meer informatie.

In 2022 werd het inaugurele symposium I.A.M. Public Space gehouden in Wageningen. Deelnemers dachten daarbij drie dagen lang na en discussieerden over toekomstbestendig beheer.